Telen met toelating van meer natrium II

Beschrijving

Dit betreft werkpakket 1 van het overkoepelende project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II

De grenzen voor natrium in het wortelmilieu worden opnieuw geïnterpreteerd en aan de hand van teeltproeven geëvalueerd en gedemonstreerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in diverse kasproeven. In 2019 vindt onderzoek plaats in een kasproef bij Gerbera.

Er wordt onderzocht of door middel van een in tweeën gesplitst wortelsysteem, waarbij een deel de normale voeding krijgt en een ander deel het anders te spuien water met verhoogd Na krijgt aangeboden, effectief en zonder productieverlies meer Na uit het teeltsysteem kan verwijderen. Op deze wijze kan dan deze ene wortelhelft (de restgoot) het te lozen drainwater met een hoog natriumgehalte kunnen uitputten om lozingen uit te stellen of te voorkomen. In 2019 vindt een (semi-) praktijk proef plaats met tomaat. Bekijk hier het vorige werkpakket.

Projectnummer
Startdatum 01-01-19
Einddatum 31-12-22
Afgerond Nee
Document

Meer onderzoeken en projecten

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer