Nieuws

Inzicht in de waterstromen op uw bedrijf

Inzicht hebben in de waterstromen op uw bedrijf is de eerste stap om te komen tot emissiebeperking. Ook als u denkt dat alle waterstromen voldoende in beeld zijn, kan het toch lonen hier eens goed naar te kijken. Belangrijke tool daarvoor...

Lees meer

Emissieloos telen, wat is dat nou precies?

Er wordt veel gesproken over emissieloos telen, maar wat is dat nou, wat is daarvoor nodig en, misschien nog wel belangrijker, wat levert dat op? De afgelopen jaren is er in het project “emissieloos telen” onderzocht of voor...

Lees meer
Meer Nieuws

Onderzoeken en projecten

Microbieel gezond water in de glastuinbouw

Lopend

Teelt los van de ondergrond wordt in toenemende mate toegepast bij teelt van groente en siergewassen, mede omdat emissie in deze teeltsystemen gemakkelijker is te beperken. Hoewel deze teeltsystemen over het algemeen succesvol zijn, kampen...

Lees meer

Centrale collectieve zuivering PAK-techniek

Lopend

Op 31-12-2016 is een businessplan voor het centrale collectief zuivering AWZI Nieuwe Waterweg ingediend. In de uitwerking van dit businessplan in 2017 is gekozen voor de PAK-techniek. Onderdeel van deze uitwerking is een onderzoek naar het...

Lees meer
Meer Onderzoeken en projecten