Nieuws

Duidelijkheid over definitie van nullozing

De glastuinbouw werkt al langere tijd aan het optimaliseren van hergebruik om daarmee de belasting van het milieu te verminderen. Niet meer lozen was het ultieme doel en dat werd als ‘nullozing’ genoemd. In eerste instantie lag de focus op…

Lees meer

Watercoach op tv bij WOS en Omroep West

Watercoach Martijn Voorwinden was onlangs op bezoek bij gerberateler Ronald van Veen van EveryD Flowers in De Lier. WOS en Omroep West besteedden er aandacht aan in hun tv-uitzendingen. Zij spraken ook met senior handhaver Robbert Ballings…

Lees meer
Meer Nieuws

Onderzoeken en projecten

Virtuele Lysimeter 2.0

Lopend

Doel: Het doel van dit project is het mogelijk houden van teelten in de grond. Emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit de grondteelt moeten vergaand worden beperkt. Voldaan moet worden aan de 'zorgplicht', wat inhoudt…

Lees meer

Nutriënten uit afvalwater in de kringloop

Lopend

Doel: Het doel is om terugwinning en hergebruik van nutriënten uit afvalwater naar een hoger niveau te tillen in de hele keten. Gezamenlijk nutriëntenkringlopen te sluiten. Met heldere kwaliteitssystemen en cases kunnen we de einde afval…

Lees meer

Toekomstbestendig snijbloemen telen op water

Lopend

Doel: Het doel is het ontwikkelen van een robuust en duurzaam alternatief totaal-teeltsysteem voor een drijvende teelt van snijbloemen op water dat gedemonstreerd kan worden onder praktijkomstandigheden. Projectbeschrijving: Het centrale…

Lees meer
Meer Onderzoeken en projecten