Nieuws

Watermonitoring met onderwaterdrones en droneboot

Voor de monitoring van waterkwaliteit en ecologie gaat het Hoogheemraadschap van Delfland onderwaterdrones inzetten om metingen te verrichten. Deze kleine onderzeeërs zijn handzame en op afstand bestuurbare drones, die zich, zoals de naam...

Lees meer
Meer Nieuws

Onderzoeken en projecten

Substraatloze teelt van chrysant op water

Lopend

In dit project staat de doorontwikkeling van de teelt van chrysant op water centraal. Gewerkt wordt aan: Het ontwerp en testen van een nieuwe drijver/nieuwe drijvers met geïntegreerde gewasondersteuning. Inzet op substraatloos telen...

Lees meer
Meer Onderzoeken en projecten