Nieuws

Meer Nieuws

Onderzoeken en projecten

COastal Aquifer STorage and Recovery Fase II

Lopend

De toenemende watervraag, Klimaatverandering en relatieve zeespiegelstijging werken verzilting van kustgebieden in de hand met als gevolg tekorten aan zoet water, vooral tijdens perioden van droogte. Men moet daardoor een beroep doen op...

Lees meer

Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten

Lopend

Teelten onder glas hebben vanaf 2018 een verplichting om lozingswater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat te zuiveren (voor collectieven uiterlijk vanaf 2021). Daarnaast heeft de glastuinbouwsector met de overheid afgesproken naar een...

Lees meer
Meer Onderzoeken en projecten