Nieuws

Op weg naar een uniform chrysantengewas op water

Na ruim dertig proeven met chrysantenteelt op water bij Proeftuin Zwaagdijk nadert het systeem het stadium van praktijkrijpheid. Belangrijkste punt is nog een constant uniform gewas. Stap voor stap is sinds 2015 gebouwd aan een robuust...

Lees meer
Meer Nieuws

Onderzoeken en projecten

De Waarde van Water in Greenport West-Holland

Lopend

Beschrijving Doel van dit ACCEZ-project is een versnelling van de transitie naar een circulaire tuinbouw, door het sluiten van de waterkringloop. Het watersysteem in de glastuinbouw vraagt om een andere en toekomstbestendige kijk.  Het...

Lees meer

Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II

Lopend

Dit project is een doorstart van het project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten. In dit project wordt binnen drie werkpakketten verder kennis ontwikkeld om tot een optimalisatie van hergebruik drainwater te komen in...

Lees meer
Meer Onderzoeken en projecten