Nieuws

Meer gietwater door ondergrondse opslag

Ondergrondse opslag van regenwater kan telers helpen om op een voordelige manier altijd over water van goede kwaliteit te beschikken. Over een heel jaar gezien, valt er nagenoeg voldoende regen om de gewassen mee te gieten, maar het...

Lees meer

Algengroei in wateropslag stoppen

Algen zijn geen ziektemakers maar vormen wel een bedreiging voor het watergeefsysteem. Ze verminderen de uniformiteit en kwaliteit van het gietwater. Algen zijn veelal een seizoensprobleem vanaf maart tot september. Door de juiste...

Lees meer
Meer Nieuws

Onderzoeken en projecten

Emissieloos Telen

Lopend

Met een consortium van bedrijven en organisaties wordt in het IDC Water bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk een concept voor een emissieloze kas getest en gedemonstreerd. Doel van het onderzoek is te laten zien dat (en hoe)...

Lees meer

Verlaging emissie Freesiateelt

Lopend

Doel van dit project is het verminderen van de emissie en het verbruik van mineralen en water te verlagen door ontwikkeling en implementatie van een vernieuwd teeltsysteem bij freesia. Verwacht wordt dat een aanzienlijk deel van de...

Lees meer

Vervolg HNT Lisianthus

Lopend

Het doel is het uitwerken en toepassen van een teeltstrategie voor lisianthus waarbij minimaal 35% energie en 90% gewasbeschermingsmiddel bespaard wordt. Er is minder dan 2% uitval en de kwaliteit en productie zijn vergelijkbaar of beter...

Lees meer
Meer Onderzoeken en projecten