Nieuws

Project Samen Meten: samenwerken aan waterkwaliteit

Samen Meten is een nieuw project waarbij telers de EC-waarde en het nitraatgehalte in het oppervlaktewater rond hun bedrijf meten. In dit project werken LTO Noord Glaskracht en het Hoogheemraadschap van Delfland samen om de waterkwaliteit...

Lees meer
Meer Nieuws

Onderzoeken en projecten

Substraatloze teelt van chrysant op water

Lopend

In dit project staat de doorontwikkeling van de teelt van chrysant op water centraal. Gewerkt wordt aan: Het ontwerp en testen van een nieuwe drijver/nieuwe drijvers met geïntegreerde gewasondersteuning. Inzet op substraatloos telen...

Lees meer
Meer Onderzoeken en projecten