Nieuws

Zorg- en zuiveringsplicht voor grondteelt

Met ingang van 1 januari 2018 moet het drainagewater bij lozing worden gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen. Hoe voldoe je aan de ‘zorgplicht’ voor de grondteelt? Moet al het drainagewater worden gezuiverd? Hoe beperk je de hoeveelheden...

Lees meer
Meer Nieuws

Onderzoeken en projecten

Emissieloos Telen

Lopend

Met een consortium van bedrijven en organisaties wordt in het IDC Water bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk een concept voor een emissieloze kas getest en gedemonstreerd. Doel van het onderzoek is te laten zien dat (en hoe)...

Lees meer

Verlaging emissie Freesiateelt

Lopend

Doel van dit project is het verminderen van de emissie en het verbruik van mineralen en water te verlagen door ontwikkeling en implementatie van een vernieuwd teeltsysteem bij freesia. Verwacht wordt dat een aanzienlijk deel van de...

Lees meer

Vervolg HNT Lisianthus

Lopend

Het doel is het uitwerken en toepassen van een teeltstrategie voor lisianthus waarbij minimaal 35% energie en 90% gewasbeschermingsmiddel bespaard wordt. Er is minder dan 2% uitval en de kwaliteit en productie zijn vergelijkbaar of beter...

Lees meer
Meer Onderzoeken en projecten