Nieuws

Meer Nieuws

Onderzoeken en projecten

Mobiele waterzuivering Glastuinbouw

Afgerond

Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) blijken in het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden in norm-overschrijdende concentraties voor te komen (Rijksoverheid, 2013c). Deze middelen blijken met name via lozing van drain- en filterspoelwater in...

Lees meer

COastal Aquifer STorage and Recovery Fase II

Lopend

De toenemende watervraag, Klimaatverandering en relatieve zeespiegelstijging werken verzilting van kustgebieden in de hand met als gevolg tekorten aan zoet water, vooral tijdens perioden van droogte. Men moet daardoor een beroep doen op...

Lees meer
Meer Onderzoeken en projecten