Centrale collectieve zuivering PAK-techniek

Beschrijving

Op 31-12-2016 is een businessplan voor het centrale collectief zuivering AWZI Nieuwe Waterweg ingediend. In de uitwerking van dit businessplan in 2017 is gekozen voor de PAK-techniek. Onderdeel van deze uitwerking is een onderzoek naar het zuiveringsrendement t.b.v. de benodigde BZG-goedkeuring bij de Beoordelingscommissie Zuiveringen Glastuinbouw (BZG). Naast dit onderzoek zijn er binnen het collectief AWZI Nieuwe Waterweg nog een aantal parallellen trajecten m.b.t. de juridische, technische en financiële uitwerking voor deze centrale collectieve variant.

Het onderzoek wat binnen het AWZI NW traject wordt uitgevoerd sluit ook aan bij de het vraagstuk rondom de keuze van de zuiveringstechniek bij het collectief Tuinbouwriolering Bommelerwaard. Bij dit collectief zou de PAK-techniek ook kansrijk kunnen zijn als voorzuiveringsstap voor de RWZI Zaltbommel. De kennis die opgedaan wordt over de PAK-techniek i.r.t. het benodigde zuiveringsrendement van minimaal 95% voor dergelijk schaalniveau (rioolwaterzuiveringen of grotere collectieven), is breder inzetbaar. 

Op basis van de onderzoeksresultaten binnen dit project zal er ook contact gezocht worden met andere onderzoeken op gebied van verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater binnen andere sectoren. Hiervoor lopen diverse TKI en STOWA onderzoeken. Daar waar relevant kan kennis en expertise gedeeld worden.

 

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Bayer Cropscience, Syngenta, deelnemende ondernemers en Stichting Programmafonds Glastuinbouw. Daarnaast leveren LTO Glaskracht Nederland en Hoogheemraadschap van Delfland inkind bijdragen middels inzet specialisten en benodigde materialen.

Projectnummer SPGW17005
Startdatum 01-07-17
Einddatum 31-12-17
Afgerond Nee
Budget €46.000
Uitvoerder KWR Water

Meer onderzoeken en projecten