Telen met toelating hoger natrium

Beschrijving

Dit betreft werkpakket 3 van het overkoepelende project 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'.

In dit werkpakket wordt de relatie tussen natrium en de plant nader bekeken en vier verschillende strategieën ontwikkeld om met hogere natriumwaarden om te gaan.

3.1 (FO): De grenzen voor natrium in het wortelmilieu worden opnieuw geïnterpreteerd en aan de hand van teeltproeven geëvalueerd en gedemonstreerd met paprika (2017) en tomaat (2018).

3.2 (FO): Er wordt onderzocht of door middel van een in tweeën gesplitst wortelsysteem een deel van de wortels zich kan specialiseren op voedingsopname en het andere deel op wateropname. Op deze wijze zouden de wortels die gespecialiseerd zijn op wateropname, het te lozen drainwater met een hoog natriumgehalte kunnen uitputten om lozingen uit te stellen of te voorkomen. In 2017 plantproeven en proof of principle, in 2018 een (semi-) praktijk proef.

3.3 (IO): In een teeltproef met paprika (2017) wordt onderzocht of met aangepaste K-Ca-Mg verhoudingen de natriumopname door de wortels en daarmee de gevoeligheid voor natrium kan worden beïnvloed. In 2018 met een tweede gewas.

3.4 (IO): Er wordt onderzocht of, en in welke mate. de natriumtolerantie van een gewas met humaten kan worden beïnvloed. In 2017 groeitesten met kiemplanten, en daarna in 2018 een teeltproef.

Resultaten

Het effect van Na-ophoping op de groei en productie van paprika werd getest in een proef in steenwol met volledige recirculatie. Vier Na concentraties van 0 tot 10 mmol/l bij twee K/Ca verhoudingen werden getest. Er werden geen betrouwbare effecten op de productie of kwaliteit vastgesteld. De opname van Na was erg laag en bedroeg slechts enkele tienden mmol/l. Op grond van de resultaten van deze proef kan de grenswaarde voor spui worden verhoogd naar 8 á 10 mmol/l. Echter, omdat de opname van Na erg gering is, blijft de eis van water
van hoge kwaliteit voor de paprikateelt onverminderd van kracht.

Projectnummer 1605-071
Startdatum 01-03-17
Einddatum 01-07-19
Afgerond Ja
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer