Telen met toelating hoger natrium

Beschrijving

Dit betreft werkpakket 3 van het overkoepelende project 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'.

In dit werkpakket wordt de relatie tussen natrium en de plant nader bekeken en vier verschillende strategieën ontwikkeld om met hogere natriumwaarden om te gaan.

3.1 (FO): De grenzen voor natrium in het wortelmilieu worden opnieuw geïnterpreteerd en aan de hand van teeltproeven geëvalueerd en gedemonstreerd met paprika (2017) en tomaat (2018).

3.2 (FO): Er wordt onderzocht of door middel van een in tweeën gesplitst wortelsysteem een deel van de wortels zich kan specialiseren op voedingsopname en het andere deel op wateropname. Op deze wijze zouden de wortels die gespecialiseerd zijn op wateropname, het te lozen drainwater met een hoog natriumgehalte kunnen uitputten om lozingen uit te stellen of te voorkomen. In 2017 plantproeven en proof of principle, in 2018 een (semi-) praktijk proef.

3.3 (IO): In een teeltproef met paprika (2017) wordt onderzocht of met aangepaste K-Ca-Mg verhoudingen de natriumopname door de wortels en daarmee de gevoeligheid voor natrium kan worden beïnvloed. In 2018 met een tweede gewas.

3.4 (IO): Er wordt onderzocht of, en in welke mate. de natriumtolerantie van een gewas met humaten kan worden beïnvloed. In 2017 groeitesten met kiemplanten, en daarna in 2018 een teeltproef.

Projectnummer 1605-071
Startdatum 01-03-17
Einddatum 01-07-19
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en...

Lees meer