Nog onvoldoende zicht op natriumgrenzen sla op water

Tijs Kierkels

Bij veel gewassen verdienen de natriumnormen bijstelling. Meststoffenfabrikant Yara begeleidt de serie natriumonderzoeken in Bleiswijk, maar faciliteert ook proeven in de eigen proefkas in Vlaardingen. Fertigatiemanager Peter de Vries van Yara belicht de stand van zaken bij sla.

Een te hoog natriumgehalte (Na) in het gietwater kan leiden tot een lagere opbrengst en kwaliteitsproblemen bij sla, met name ‘rand’. Het is echter niet duidelijk bij welke concentraties zulke problemen ontstaan. “In nauwe samenspraak met Wim Voogt van Wageningen University & Research hebben we daarom een serie proeven met sla op water opgezet. Het ging om Cos-rassen (romainsla) en ijsbergsla”, vertelt De Vries, die de proeven leidt.
In eerste instantie zijn er drie Na-stappen getest: 0, 6 en 8 mmol/l. Bij de ene serie werd de EC gelijk gehouden, bij een tweede steeg de EC mee met de oplopende Na-concentratie. Als de EC niet meestijgt, verdringt Na deels de andere kationen, zoals kalium, calcium en magnesium. “Verder hebben we een aantal trappen toegevoegd met een verhoogd calciumgehalte, omdat uit de literatuur naar voren kwam dat sla dan beter bestand is tegen negatieve natriumeffecten”, zegt hij.

Opname hoog
Het eerste wat opviel, is dat sla behoorlijk wat natrium opneemt in vergelijking met andere gewassen. Maar verder waren er niet veel verschillen te zien tussen de behandelingen. “Dat vonden we een beetje teleurstellend. Maar er zijn wel wat kanttekeningen te maken. De eerste teelt vond in de winter plaats. De kwaliteit van het product leed toen duidelijk onder het donkere weer. Dat vertroebelde eventuele behandelingsverschillen. Bij een andere proef was het hartje zomer en ging de ontwikkeling juist extreem snel. Ook dat gaf weinig duidelijkheid. Daarom zetten we nu een lenteproef in; we hopen dat die meer inzichten geeft”, vertelt De Vries.
Latere proeven met een extra stap van 10 mmol/l en met botersla gaven ook geen duidelijk beeld waar de grenzen van de natriumtolerantie liggen. “Je zag wel wat gewichtsverschillen, maar niet echt een eenduidig resultaat. Op grond hiervan kunnen we nog geen advies geven over een acceptabel natriumniveau en in hoeverre extra calcium een positief resultaat kan hebben. Na de nieuwe proeven hopen we een duidelijker beeld te krijgen.”

Meer nieuws