Hoeveel natrium kan roos zonder schade hebben?

Tijs Kierkels

Als adviesnorm voor natrium in de rozenteelt geldt sinds jaar en dag 4 mmol/l. Maar mogelijk kun je best meer tolereren. Dat wordt nu onderzocht, naar analogie van eerdere proeven met tomaat, paprika en gerbera.

Recirculeren lukt alleen als je het natriumgehalte onder controle hebt. In de jaren ’80 zijn er normen voor de gehaltes in het drainwater vastgesteld. Die zijn uit voorzorg laag gekozen, vertelt Wim Voogt van Wageningen University & Research business unit Glastuinbouw.
In Bleiswijk vindt onder zijn leiding een serie proeven plaats om te bepalen wat de gewassen echt zonder schade aankunnen. Bij tomaat, paprika en gerbera bleken de toelaatbare gehaltes veel hoger te liggen dan de adviesnormen. Ook telers in de begeleidingsgroepen onderschreven, soms op grond van eigen ervaringen, dat de normen eigenlijk niet meer bij de tijd zijn.

Meerjarige teelt
Dan is het de vraag hoe dit ligt bij roos, immers een meerjarige teelt. Sinds half april loopt een proef met het ras Avalanche in de WUR-kassen in Bleiswijk. De behandelingen bouwen op sinds 1 juni en de proef loopt door tot najaar 2021.
“De behandelingen zijn te splitsen in twee benaderingen: enerzijds een stapsgewijze toename van het natriumgehalte, waarbij je de totale EC constant houdt. Anderzijds een stapsgewijze toename van natrium waarbij je de voeding constant houdt. Daarbij loopt de EC dus op”, vertelt Voogt.
De natriumstappen zijn: 0, 4, 8 en 12 mmol/l. Als je de voeding constant houdt, zal de EC bij de laatste twee natriumstappen steeds met 0,4 omhoog gaan. Bij de hoogste trap komt de totale EC dan uit op 3,5.

EC-ruimte
Voogt legt uit: “Je hebt altijd een minimale EC nodig voor de voeding. Daarnaast heb je een streef-EC. Tussen die twee zit ruimte, die je kunt benutten voor natrium-accumulatie. Als je de totale EC gelijk houdt, gaan de hoogste Na-stappen ten koste van de hoeveelheid van kalium, magnesium en calcium. Omdat je in de praktijk meer voeding geeft dan noodzakelijk is, is die daling tot op zekere hoogte niet erg. Maar als je dat niet wilt, kun je de voeding constant houden. Voor de proef is ervoor gekozen beide aspecten mee te nemen. Dit maakt de interpretatie van de resultaten echter wel lastiger. Stel, je ziet bij de hoogste stap kleinere bloemen. Ligt het dan aan het natriumgehalte of aan de EC?” Bij roos blijkt de opname ongeveer een EC van 0.6 mS/cm te bedragen.
De minimale voedings-EC zou dan rond de 1,0 mmol/l liggen. Bij een streef-EC van 1,8 mS/cm in de drain zou je mogen verwachten dat er tot aan 8 mmol/l Na geen problemen zullen ontstaan. Wellicht zie je dat bij 12 mmol/l wel, bijvoorbeeld in de vorm van een lager takgewicht en een geringere bloemgrootte. Deze verwachting wordt ondersteund door de eerdere onderzoeken bij de andere gewassen. Hij verwacht daarom dat ook bij roos de norm hoger is dan 4 mmol/l.

Ziektegevoeligheid
Gedurende de proef wordt het gewas nauwlettend gevolgd. Hierbij wordt er goed gekeken naar de groei van het gewas. Daarnaast wordt ook de ziektegevoeligheid van het gewas visueel beoordeeld. Lees meer over dit onderzoek via onderstaande link.

Het project wordt gefinancierd door de Topsector T&U/LNV, Stichting Kennis in je Kas, gewascoöperatie Roos, Yara en Elektravon Haket.

Foto: Oogst van de eerste snee Avalanche

 

Meer nieuws