VIABLE: Verhoogde opbrengst en efficiënte benutting van nutriënten uit organische reststromen

Beschrijving

Doel:
Dit project heeft tot doel inzicht te krijgen in de optimale samenstelling en geschiktheid van reststromen voor het vervaardigen van vloeibare organische meststoffen met biostimulerende eigenschappen voor de substraatteelt. Dit zal uiteindelijk leiden tot een verhoogde opbrengst en een efficiënter gebruik van nutriënten met minder emissie. Het project draagt bij aan een versnelde transitie naar circulair gebruik van nutriënten. Uit het project wordt uiteindelijk een potentiële vervanger voor veen of stekpoeder beschikbaar.

Projectbeschrijving:
Doordat kunstmest schaarser en duurder wordt zijn alternatieve meststoffen gewenst. Voor het maatschappelijk draagvlak is integraal en lokaal sluiten van de nutriënten-kringloop gewenst op basis van lokale natuurlijke reststromen. Dit project werkt hieraan door kennis te ontwikkelen over de mogelijkheid om reststromen in te zetten als organische meststof met een biostimulerende werking.

Het project heeft 5 werkpaketten:

  1. Verwerking reststromen: tijdens dit proces worden, afhankelijk van de samenstelling, extra biostimu-lanten gevormd. De samenstelling van de mengsels wordt op basis van litera-tuuronderzoek en beschikbaarheid gekozen.
  2. Beoordeling geschiktheid meststoffen: de samenstelling van de geproduceerde meststofoplossingen wordt geëvalueerd in relatie tot de voedingsbehoefte van tuinbouwgewassen geteeld op substraat
  3. Karakterisering van de geproduceerde organische meststoffen: 
  4. Vaststellen van biostimulerende effecten in proeven  
  5. Toetsen scheidingstechnieken: scheiding en filtertechnieken zullen onderzocht worden naar geschiktheid om de geproduceerde meststoffen te ontdoen van microbiologische groei en natrium.

Dit project is mogelijk gemaakt door: Stichting Kennis in Je Kas, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Glastuinbouw Nederland, Normec Groen Agro Control, VARTA , Biota Nutri BV,  Grondstoffen Collectief Nederland.

Projectnummer W23003
Startdatum 01-01-24
Einddatum 31-12-25
Afgerond Nee
Uitvoerder Stichting Control in Food & Flowers

Meer onderzoeken en projecten

Virtuele Lysimeter 2.0

Lopend

Doel: Het doel van dit project is het mogelijk houden van teelten in de grond. Emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit de…

Lees meer

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer