Omgaan met natrium

Ophoping van natrium wordt vaak genoemd als oorzaak om drainwater niet meer te kunnen hergebruiken. Onderzoeker Erik van Os (Wageningen University & Research) legt uit welke beschikbare oplossingen er zijn. Tomatenteler Cock van Schie (Fa. L.A. van Schie) deelt zijn praktijkervaring met u in dit filmpje. Daarnaast kunt u een en ander nog eens nalezen in de factsheet.

Meer nieuws

Aantonen nullozing

Wanneer het lukt om emissieloos te telen en u geen drainwater (voedingswater met restanten gewasbeschermingsmiddelen) meer loost op oppervlaktewater...

Lees meer

Strategie einde van de teelt

Aan het eind van de teelt ga je al nadenken over hoe je straks weer gaat starten. Hoe zorg je ervoor dat je geen drainwater meer hebt, dat je dus ook...

Lees meer