Telen met toelating hoger natrium; de restgootmethode

Binnen een deelonderzoek van het project 'Telen met toelating hoger natrium' wordt onderzocht of door middel van een in tweeën gesplitst wortelsysteem een deel van de wortels zich kan specialiseren op voedingsopname en het andere deel op wateropname. Op deze wijze zouden de wortels die gespecialiseerd zijn op wateropname, het te lozen drainwater met een hoog natriumgehalte kunnen uitputten om lozingen uit te stellen of te voorkomen. In 2017 is dit onderzoek gestart, momenteel wordt de methode getest in een praktijkproef.

Wim Voogt van Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw vertelt in deze video over de nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten met betrekking tot de restgootmethode. Bekijk hier ook deel 1 van de video.

Dit onderzoek is een onderdeel van het project 'Telen met toelating hoger natrium'  van het overkoepelende PPS project 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'.

Het onderzoek is tot stand gekomen met geld dat door de hele sector gezamenlijk is opgebracht. Kennis in je Kas (KijK) is van belang om sectorbreed onderzoeksgeld beschikbaar te krijgen om voorop te blijven lopen in de ontwikkeling van de glastuinbouw.

Meer nieuws