Door humaten de natriumtolerantie van een gewas beïnvloeden

Hebben humaten een positief effect op de natriumtolerantie van een gewas? De proef bij Wageningen University & Research BU Glastuinbouw is bijna afgelopen. Bekijk de video voor de eerste resultaten.

Doel van het project is om om te kunnen gaan met hoge natriumniveau's. Barbara Eveleens van Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw, vertelt in de video hoe in deze proef humaten gebruikt worden en wat de eerste resultaten zijn.

Dit onderzoek is een onderdeel van het project 'Telen met toelating hoger natrium'  van het overkoepelende PPS project 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'.

Het onderzoek is tot stand gekomen met geld dat door de hele sector gezamenlijk is opgebracht. Kennis in je Kas (KijK) is van belang om sectorbreed onderzoeksgeld beschikbaar te krijgen om voorop te blijven lopen in de ontwikkeling van de glastuinbouw.

Meer nieuws