Ion Specifiek Telen: Optimalisatie bemesting met ion specifieke sensoren

Beschrijving

Het verwerken van bemestingsinformatie vereist veel kennis en vergissingen hebben vergaande gevolgen voor de gezondheid van het gewas en de opbrengst en kwaliteit. Het huidige systeem van voeding doseren in de glastuinbouw gaat uit van aanpassingen eens per 7-14 dagen na analyse van een monster van de voedingsoplossing rond de wortels. De recente ontwikkeling van èn een verbeterde ion specifieke meter èn een digitaal beslissysteem (BemestingsadviesTool) maakt het mogelijk de bemesting te optimaliseren (wat naar verwachting meer opbrengst/kwaliteit levert) en te automatiseren. Daarnaast wordt hierdoor de noodzaak tot lozen van drainwater verkleind. Binnen dit onderzoek wordt de bemesting per fertigatie gift geoptimaliseerd en wordt de stelling dat sub-optimale bemesting productie kost getoetst.

Dit project wordt gefinancierd door KijK io/Glastuinbouw Nederland, Topsector T&U (LNV), Interpolis, The Sensor Factory, Van Iperen B.V., Priva B.V, T. Stolze Installatietechniek B.V., Royal Pride B.V en Lans Westland B.V.

Projectnummer W19004
Startdatum 01-01-19
Einddatum 31-12-22
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw, Stichting Centre of Expertise Watertechnology
Document

Meer onderzoeken en projecten

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en...

Lees meer