Ion Specifiek Telen: Optimalisatie bemesting met ion specifieke sensoren

Beschrijving

Het verwerken van bemestingsinformatie vereist veel kennis en vergissingen hebben vergaande gevolgen voor de gezondheid van het gewas en de opbrengst en kwaliteit. Het huidige systeem van voeding doseren in de glastuinbouw gaat uit van aanpassingen eens per 7-14 dagen na analyse van een monster van de voedingsoplossing rond de wortels. De recente ontwikkeling van èn een verbeterde ion specifieke meter èn een digitaal beslissysteem (BemestingsadviesTool) maakt het mogelijk de bemesting te optimaliseren (wat naar verwachting meer opbrengst/kwaliteit levert) en te automatiseren. Daarnaast wordt hierdoor de noodzaak tot lozen van drainwater verkleind. Binnen dit onderzoek wordt de bemesting per fertigatie gift geoptimaliseerd en wordt de stelling dat sub-optimale bemesting productie kost getoetst.

Het project Ion Specifiek Telen wordt gefinancierd/mede mogelijk gemaakt door stichting Kennis in je Kas, Topsector T&U (LNV), Interpolis, The Sensor Factory, Van Iperen, Priva, T. Stolze Installatietechniek, Royal Pride, Glastuinbouw Nederland en Geerten van der Lugt.

Klik hier voor het filmpje over de ion specifieke meter Celine System, getoond tijdens het webinar over ion-specifiek telen op donderdag 19 november 2020.

Klik hier voor het filmpje over labopstelling test zuurstofgebruik, getoond tijdens het webinar over ion-specifiek telen op donderdag 19 november 2020.

Projectnummer W19004
Startdatum 01-01-19
Einddatum 31-12-22
Afgerond Ja
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw, Stichting Centre of Expertise Watertechnology
Document

Meer onderzoeken en projecten

Virtuele Lysimeter 2.0

Lopend

Doel: Het doel van dit project is het mogelijk houden van teelten in de grond. Emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit de…

Lees meer

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer