Derek Bot (Royal Pride) lovend over ‘Celine ion-specifieke meetapparatuur’

Jan van Staalduinen

In mei verhuisde de Celine ion-specifieke meetapparatuur van Wageningen University & research in Bleiswijk naar tomatenkwekerij Royal Pride in de Wieringermeer. Nu de werking en betrouwbaarheid waren aangetoond, was de vraag hoe het in de praktijk zou bevallen.

Teler Derek Bot van Royal Pride is lovend: “We zien dagelijks wat de plant opneemt en kunnen sneller bijsturen met de bemesting. Daardoor besparen we meststoffen, lozen we minder en geven de planten meer vruchten van topkwaliteit. Dit heeft absoluut toekomst.”

PPS-project
Begin 2019 startte het PPS-project Ion Specifiek Telen, dat mikt op het on-site volgen van de voedingsbalans in het wortelmilieu. Dit zou het mogelijk moeten maken om de samenstelling van het gietwater desgewenst meerdere keren per dag aan te passen, waardoor de plant daadwerkelijk voeding op maat krijgt. Nu zijn telers nog aangewezen op wekelijkse of tweewekelijkse wateranalyses in laboratoria, waardoor er vrijwel continu sprake is van suboptimale bemesting. Hierdoor blijft productiepotentieel onbenut en gaan nodeloos water en meststoffen verloren via lozingen.
Over de achtergronden en de eerste fase van het project bij Wageningen University & Research Glastuinbouw in Bleiswijk is door Glastuinbouw Waterproof al eerder gepubliceerd. Het afgelopen half jaar deed de Celine dienst op een afdeling met belichte teelt van 7,5 ha bij Royal Pride. Deze afdeling wordt van water en voeding voorzien door een waterruimte die ook de naastgelegen, even grote afdeling aanstuurt.

Proefopzet
“Het drainwater van beide afdeling komt samen in één put”, licht teeltmanager Derek Bot toe. “Voor een goede aansturing bemonsteren we dagelijks zowel de drainput als het wortelmilieu in de proefafdeling. Op basis daarvan vindt een correctie plaats van de meststoffengift.”
De wekelijkse routine van bemonsteren en analyseren bij Groen Agro Control liep gewoon door, zodat de verschillen goed konden worden gevolgd. Bot merkt op dat het dagelijks geautomatiseerd meten een veel scherper beeld geeft van de opname van macro-elementen door het gewas. “Uiteindelijk moeten ook de sporenelementen met het apparaat worden gemeten”, voegt hij toe. “Daar is The Sensor Factory al mee bezig. Ik heb begrepen dat de volwaardige opvolger van het prototype dat nu bij ons staat in de loop van volgend jaar op de markt moet komen.”

Ervaringen positief
Dan is de hamvraag of dagelijks ion-specifiek meten voldoende meerwaarde oplevert om de investering te rechtvaardigen. De teeltmanager: “Ik verwacht van wel, al heb ik nog geen idee wat zo’n unit moet kosten. Onze ervaringen zijn zeer positief, terwijl we lang niet het onderste uit de kan hebben gehaald. Vanwege de omvang van de afdelingen en ons watersysteem is onze waterbuffer dermate groot, dat we slechts drie keer per week konden bijsturen. Op basis van ion-specifiek meten zouden we het watersysteem nu anders inrichten, zodat we dagelijks of misschien zelfs twee keer per dag kunnen bijsturen. Dan ben ik er van overtuigd dat de voordelen die we nu al zien nog sterker tot uitdrukking komen.”

Concrete voordelen
Die voordelen zijn in de eerste plaats een nauwkeuriger watergift en aanbod van nutriënten, wat resulteert in een geringer drainvolume en minder drastische bijsturing van de meststoffengift. Dat resulteert weer in een geringer volume looswater en een besparing op meststoffen en zuiveringskosten. ‘Last but not least’ betekent een voedingsaanbod op maat dat de planten minder energie hoeven steken in de opname van nutriënten, waardoor er meer energie beschikbaar komt voor groei en vruchtontwikkeling. Een optimale balans zorgt bovendien voor kwaliteitswinst, vooral in perioden waarin de planten het zwaarder hebben of harder moeten werken.
“De fase tot aan de eerste oogst is het meest dynamisch, dan wil je er graag bovenop zitten. Vooral de kaliumverstrekking en de K/Ca balans luisteren dan nauw. Wij hebben in het voorjaar en de zomer echt gezien dat we door frequent meten en bijsturen minder moeite hadden om de kwaliteit op het gewenste niveau te houden. In hete zomers, zoals in 2019 en 2020, zullen kwaliteitsproblemen nog nadrukkelijker kunnen voorkomen. Daarnaast kan het niet anders dan dat we hiermee meer kilo’s oogsten. Ik kan geen objectieve vergelijking maken met andere afdelingen, maar dat moet een onontkoombare uitkomst zijn. Wat ons betreft komt de doorontwikkelde Celine snel op de markt. Er valt echt geld mee te verdienen. ”

Het project Ion Specifiek Telen wordt gefinancierd/mede mogelijk gemaakt door stichting Kennis in je Kas, Topsector T&U (LNV), Interpolis, The Sensor Factory, Van Iperen, Priva, T. Stolze Installatietechniek, Royal Pride, Glastuinbouw Nederland en Geerten van der Lugt.

Meer nieuws