Webinar Water 19 november: met ion specifiek telen op weg naar nagenoeg nulemissie

Roger Abbenhuijs

Als de voedingsoplossing steeds de optimale samenstelling heeft, kan dat tot hogere productie en betere kwaliteit leiden. Daarnaast wordt hierdoor de noodzaak tot lozen van drainwater verkleind, waardoor (nagenoeg) nulemissie steeds dichterbij komt. Met ion specifiek telen nemen de mogelijkheden toe om in de nabije toekomst de substraatteelt verder te optimaliseren. Daarover gaat het webinar Water van donderdag 19 november.

Het verwerken van bemestingsinformatie vereist veel kennis en vergissingen hebben vergaande gevolgen voor de gezondheid van het gewas en de opbrengst en kwaliteit. Het huidige systeem van voeding doseren in de glastuinbouw gaat uit van aanpassingen eens per 7-14 dagen na analyse van een monster van de voedingsoplossing rond de wortels. De recente ontwikkeling van én een verbeterde ion specifieke meter én een digitaal beslissysteem (BemestingsadviesTool) maakt het mogelijk de bemesting te optimaliseren.

Voedingsoplossingen doorgemeten
De ion specifieke meetopstelling CELINE van The Sensor Factory draait nu bijna een jaar bij een tomatenteelt in Bleiswijk. Het onderzoek heeft zich gericht op:

  • Kan CELINE betrouwbaar en nauwkeurig aanvoer en drainwater analyseren?
  • Zijn kleine aanpassingen in voeding rond de wortel van invloed op de groei?

Om de eerste vraag te beantwoorden zijn reeksen voedingsoplossingen doorgemeten en monsters van aanvoer en drainwater van de tomatenteelt gemeten. Voor het beantwoorden van de tweede vraag is een laboratoriumopstelling gemaakt waarmee het zuurstofverbruik van de wortels wordt gevolgd. Hier bleken relatief kleine fluctuaties in de ionenverhoudingen van invloed te zijn op het zuurstofverbruik.

Aanmelden en meer informatie
Het webinar Ion specifiek telen wordt gehouden op donderdagmiddag 19 november van 15.30 tot 16.45 uur. Gespreksleider is Margreet Schoenmakers, programmamanager Water bij Glastuinbouw Nederland. Gastspreker is Chris Blok, onderzoeker bij Wageningen University & Research in Bleiswijk. Aanmelden kan tot donderdag 19 november 10.00 uur middels dit aanmeldformulier.
Voor het volgen van het webinar is alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar (begin van de middag) ontvangen de deelnemers per e-mail nadere instructie en een link waarmee het digitale evenement te volgen is. Tien minuten voordat de online bijeenkomst start, moet de inlogprocedure zijn uitgevoerd.
Bekijk hier het overzicht met alle webinars van Energie, Plantgezondheid en Water voor de komende weken.

 

Meer nieuws