Proef met ion-specifiek telen van start

Tijs Kierkels

Ondanks de coronacrisis is het pilotproject ion-specifiek telen deze week gestart. Het is een proef met een kleine 150 planten. Daarom is alles in miniatuur uitgevoerd: een heel kleine mengbakunit met kleppen die kleine hoeveelheden enkelvoudige meststoffen kunnen doseren.

“Per keer maken we een voorraad aan voor 4-5 gietbeurten. Dan kun je na een halve dag het recept bijstellen”, vertelt Kees van der Kruk van Priva. De proef moet uitwijzen of de gedachtegang hout snijdt: heeft het werkelijk een productie-effect als je het gewas op elk moment op maat bemest?
“Met bestaande apparatuur kun je als teler de voedingsstrategie bijstellen op grond van monsters in drain- of gietwater die je regelmatig laat nemen. Bij ion-specifiek telen meet een sensor continu de concentraties voedingsstoffen. Dan kun je veel sneller inspelen op een onbalans en de bemesting aanpassen. Het idee is dat optimale bemesting 3-4% meer groei en een betere kwaliteit kan opleveren”, vertelt Van der Kruk.

Op elk moment bijstellen
Priva heeft in het verleden zelf geïnvesteerd in ontwikkeling van de meetinstrumenten om de nutriënten ‘live’ te meten. “Dat bleek toen te ver voor de muziek uitlopen”, zegt hij. Nu ontwikkelt The Sensor Factory de benodigde sensoren. Hun opstelling kan inmiddels tien nutriënten meten en is verder in ontwikkeling.
Als op elk moment duidelijk is welke concentratie nutriënten er in drain- en gietwater zit, kun je ook op elk moment bijstellen, mits je daarvoor de goede apparatuur hebt. “We brengen als Priva de regeltechniek en de hardware voor de dosering in. Voor een deel zou je dit al met bestaande systemen kunnen realiseren. Maar de nauwkeurigheid van de dosering moet wel hoger zijn dan bij standaard doseersystemen. En het proces gaat er anders uit zien. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld hoe vaak het zinnig is om de dosering bij te stellen”, zegt Van der Kruk.

Referentieteelt
Voorlopig is het dus oefenen op kleine schaal. De proefplanten in de kassen van Wageningen University & Research in Bleiswijk worden vergeleken met een referentieteelt. Die wordt zoveel mogelijk gelijk behandeld, maar het bijstellen van de bemesting gebeurt op basis van watermonsters, die in het gebruikelijke ritme worden genomen, soms wekelijks maar meestal eens in de twee weken.

Meer nieuws