Waterefficiënte teelt op substraat

Beschrijving

In dit project wordt emissieloos telen geïmplementeerd en gemonitord. Knelpunten bij het emissieloos telen in de praktijk worden in kaart gebracht en voor een aantal relevante knelpunten (o.a. oplopende concentratie zink, teeltwisseling amaryllis) wordt een oplossing ontwikkeld. Daarnaast wordt een teeltconcept opgeleverd waarin zonder gebruik van alternatieve waterbronnen geteeld kan worden, door:

  • emissieloos telen;
  • beperken van de gewasverdamping door actief bevochtigen/ontvochtigen en verwarmen/koelen bij een hogere luchtvochtigheid;
  • terugwinnen van verdampingswater bij actief ontvochtigen en koelen.

Beoogd resultaat

  • Telen in de praktijk met een nagenoege nulemissie;
  • Het waterverbruik verminderen /waterefficiënter telen.

Het project wordt gefinancierd door Stichting KijK, Topsector TU/LNV, Stowa, Greenport West-Holland, gewascooperatie Amaryllis, Bom Groep, Royal Brinkman en Bruine de Bruin. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland en deelnemende telers.

Projectnummer W19007
Startdatum 01-03-20
Einddatum 31-12-24
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer