'Waterefficiënte teelt op substraat' focust op schoner water in de kas en eruit

Jim van Ruijven (WUR)

Voldoende schoon gietwater én geen vervuild restwater lozen. Deze twee belangrijke uitdagingen voor de tuinbouw zijn het startpunt van het project 'Waterefficiënte teelt op substraat'. Bij dit project onderzoekt Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research knelpunten én mogelijke technische oplossingen.

De eisen ten aanzien van watergebruik en -lozing worden steeds strenger. Zo geldt vanaf 2027 een nulemissie voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. WUR wil daarom de komende jaren de samenstelling monitoren van het recirculerende water bij praktijkbedrijven die de overstap maken naar een emissieloze teelt,

Technische oplossingen
Doel hierbij is het vaststellen van knelpunten om een emissieloze teelt te bereiken. Zo is al bekend dat in de teelt van onder meer phalaenopsis het recirculeren van water kan zorgen voor zinkophoping. Ook bij de teeltwisseling van amaryllis komt nog veel water vrij, waarvoor een oplossing moet worden gevonden.
Voor de gevonden knelpunten onderzoekt WUR vervolgens mogelijke technische oplossingen. Zo zijn er methodes om zink te verwijderen uit water: misschien zijn kwekers van phalaenopsis daarmee geholpen.

Verdampingswater terugwinnen
Het project draait niet alleen om recirculeren, maar ook om de bron van het water. Regenwater is goed bruikbaar als gietwater, maar niet altijd voldoende voorradig. Grondwater is minder ideaal en de geconcentreerde reststroom na behandeling met omgekeerde osmose mag bovendien vanaf 2022 niet meer zomaar de bodem in na gebruik.
Idee is dat tijdens het project een alternatief wordt onderzocht: verdampingswater vanuit het gewas terugwinnen met luchtbehandelingsinstallaties. Dit systeem heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kan de kas meer gesloten blijven en het heeft daardoor als bijkomende voordelen een lagere ziektedruk en een lager gebruik van CO2. Bovendien verdampt gewas veel in de zomer en dan is ook de behoefte aan water hoog. Eén van de nadelen is dat het systeem energie gebruikt.

Voor het project 'Waterefficiënte teelt op substraat' is een financiële bijdrage gevraagd aan Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Greenport West-Holland, STOWA, stichting Kennis In Je Kas, een aantal bedrijven (Bom Groep, Brinkman en Bruine De Bruin) en amaryllistelers. WUR werkt tijdens het project samen met Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws