Nieuws

Goed huisvaderschap voor betere waterkwaliteit

Het bestuur van Glastuinbouw Nederland heeft onlangs een brief gestuurd aan het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG) met daarin de beschrijving van ‘Goed huisvaderschap’. Glastuinbouw Nederland heeft dit gedaan als onderdeel van een pakket…

Lees meer

Watercoach gebiedsgericht aan de slag

De afgelopen jaren is de waterkwaliteit verbeterd, maar de laatste twee jaar stagneerde deze verbetering. In 2023 lijkt er weer een kleine verbetering te zijn, maar die is onvoldoende om de normen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te…

Lees meer
Meer Nieuws

Onderzoeken en projecten

Nutriënten uit afvalwater in de kringloop

Lopend

Doel: Het doel is om terugwinning en hergebruik van nutriënten uit afvalwater naar een hoger niveau te tillen in de hele keten. Gezamenlijk nutriëntenkringlopen te sluiten. Met heldere kwaliteitssystemen en cases kunnen we de einde afval…

Lees meer

Toekomstbestendig snijbloemen telen op water

Lopend

Doel: Het doel is het ontwikkelen van een robuust en duurzaam alternatief totaal-teeltsysteem voor een drijvende teelt van snijbloemen op water dat gedemonstreerd kan worden onder praktijkomstandigheden. Projectbeschrijving: Het centrale…

Lees meer

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende mate onderdeel van discussie. In dit project wordt gezocht naar nieuwe zuiveringsconcepten…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in meerdere provincies loopt het maatwerk voor het terugbrengen van brijn in de ondergrond af…

Lees meer
Meer Onderzoeken en projecten