Sensor centraal in onderzoek gecontroleerde watergift potplanten

Het moment en de hoeveelheid watergift in potplanten is van essentieel belang voor het slagen van de teelt. Vaak wordt het moment van watergeven in grote mate bepaald door gevoel en ervaring. Innovatieve technische mogelijkheden bieden de kans om de watergift te optimaliseren.

Dit kan worden bereikt door een inschatting van de waterbehoefte (verdamping) van het gewas op basis van de omgevingsfactoren en de ontwikkeling van het gewas, waarbij instraling de meest dominante factor is voor verdamping. Deze gegevens moeten gecombineerd worden met informatie over de daadwerkelijke vochthuishouding van het substraat.

Onlangs is de proef gestart op het Improvement Centre, waarbij een draadloos sensornetwerk is aangelegd dat gericht is om op basis van objectieve waardes de watergift te kunnen sturen door o.a. het vochtgehalte in de pot te meten. De huidige ontwikkelingen op het gebied van sensoren en draadloze netwerken maken het mogelijk het vochtgehalte van het substraat continue te monitoren op verschillende posities in de kas. Het sensornetwerk moet zorgen dat kritische condities met betrekking tot de beschikbaarheid van water worden voorkomen. 

Dit project heeft als doel om watergift in potplanten te optimaliseren, waarbij draadloze sensoren in de teelt van pot en perkplanten gebruikt worden om dit te demonstreren en te optimaliseren.

Dit project wordt uitgevoerd op het Delphy Improvement Centre in samenwerking met partners Horticoop, Wireless value, Kwekerij Esprit, Kwekerij Loek Jansen, Stichting Programmafonds Glastuinbouw/LTO Glaskracht, RHP, Delphy Team Potplanten. Kwekerij Fikona en Kwekerij Zwethlande.

 

 

Meer nieuws