SERIE TEELTWISSELING: Druppelslangen schoonmaken tijdens teeltwisseling

Het reinigen van druppelslangen en druppelaars moet op de juiste wijze gebeuren. Hiervoor heeft leverancier Revaho een reinigingsadvies opgesteld. Het is verstandig om de gebruiksaanwijzing van uw installatie eerst goed te lezen voordat met de reiniging wordt begonnen. Druppelslangen zijn kostbaar en een fout is snel gemaakt.

Mechanische reiniging
Bij de niet-drukcompenserende druppelaars, zoals Capillair, Cobra en Woodpecker, is het van belang om tijdens de teeltwisseling de eventuele verstopping op te sporen en te verhelpen. Voor de drukcompenserende druppelaars, zoals Kameleon (High) en CNL Waterspin komt daar nog een controle van het membraantje bij. Het membraantje moet goed functioneren voor een gelijke waterafgifte en helemaal afsluiten zonder lekkage.

Om zo schoon mogelijk de nieuwe teelt in te gaan, is doorspoelen van de druppelslangen met ruim water mogelijk, zodat het water er met hoge snelheid doorheen stroomt. Opvang van dat spoelwater is nodig, omdat het (vanaf 1 januari 2018) niet ongezuiverd weg mag lopen in sloot of riool. Door het druppelsysteem gedurende de teelt zo schoon mogelijk te houden, is er minder spoelwater nodig.

Om deze lozing te voorkomen, moet u ervoor moeten zorgen dat het systeem niet vervuilt. Na de eerste doorspoeling is het bij niet drukcompenserende druppelaars mogelijk om af te zuigen en vervolgens weer opnieuw door te spoelen. Vervuiling die daarna nog aan de binnenkant van de slang zit, is eventueel met chemisch reinigen op te lossen.

Pas op chloorgasvorming
Chemisch reinigen van de druppelslangen kan met zuur, chloor of waterstofperoxide. Zuur is geschikt voor chemische vervuiling, zoals afzet van meststoffen (kalk/gips). Waterstofperoxide werkt tegen biologische vervuiling, vooral algenresten en bacteriegroei (slijmvorming). “Als chloor en zuur elkaar tegenkomen, ontstaat er chloorgas”, zegt Stefan Bakker, productmanager Revaho. “Chloorgas is op ozon na het meest reactief en gaat reactie aan met alles in zijn omgeving.”

Chloorgas tast ook het siliconenmembraan in de druppelaar aan. Het zwelt op en er komen blaasjes op, waardoor verschillen in waterafgifte ontstaan. Bakker: “Dus oppassen met chloor in combinatie met zuur als reinigingsmiddel en wees erop bedacht dat chloorgas kan ontstaan. Hou je met chemische middelen aan de dosering en verblijfstijd in de slang!” Tussen een chloor- en zuurbehandeling is het van belang om goed door te spoelen met schoon water, zowel de druppelslangen als druppelaars.

Zo min mogelijk chemie
De productmanager geeft aan dat als het niet nodig is, de slangen liever niet met chemicaliën reinigen. Probeer dat te vermijden of te beperken met een lage dosering. “Chemie is een paardenmiddel. Het is eenvoudig toe te voegen, maar moeilijk uit het water te verwijderen. Om die stoffen kwijt te raken, is veelal alleen verdunning mogelijk. En een plant neemt geen chloor op. Daarom liever zo min mogelijk chemische middelen gebruiken.”

Meer nieuws