Wim Valstar: ‘Nullozing in cymbidium gaat al anderhalf jaar goed’

De broers Wim en Jan Valstar van Star Orchids in ’s-Gravenzande telen op 2 hectare bijna jaarrond grootbloemige snijcymbidiums in allerlei kleuren, waarvan geel, roze, groen en wit de hoofdkleuren zijn. Van juli tot en met mei worden de orchideeën geoogst. “Onze insteek is om 80 procent gemengd, met minimaal vier kleuren in een doos, af te leveren”, zegt Wim Valstar. Het bedrijf is een erkend nullozer en heeft een certificaat voor het gebruik van middelen, die bij lozing voor 99,5 procent gezuiverd moeten zijn.

Gesloten telen
Het orchideeënbedrijf teelt al anderhalf jaar gesloten met volledige recirculatie. “Gezien de publieke opinie is het niet meer van deze tijd om restwater ongezuiverd op het oppervlaktewater te lozen. Iedereen moet zich hier van bewust zijn. We leven in een kritische maatschappij en dat vraagt om recirculeren van het teeltwater”, aldus de cymbidiumteler.

De aanpak om als nullozer erkend te worden, begint bij het in kaart brengen van de waterstromen en de werkwijze om 100% te recirculeren. Delhpy heeft dit voor Valstar vastgelegd in een protocol. Het protocol is door Hoogheemraadschap van Delfland goedgekeurd. “Het Uitvoeringsorgaan heeft doorgekregen dat we erkend nullozer zijn en seint de Omgevingsdienst Haaglanden is, zodat zij dat ook op de hoogte zijn voor de controlebezoeken.” 

Onderzoek natriumophoping
Het gewas cymbidium heeft jarenlang een ontheffing gehad voor lozing van drainwater op het oppervlaktewater, vanwege de zoutgevoeligheid van het gewas en lage EC in de mestgift. Het gewas neemt weinig natrium op en kan slecht tegen natrium. Inmiddels gelden voor Cymbidium ook emissienormen.

Valstar heeft meegedaan met een onderzoek naar natriumophoping, dat eind 2017 is afgerond. “Uit het onderzoek blijkt dat een laag natriumgehalte geen probleem vormt. Het belangrijkste is wel om geen natrium in te brengen; dus natriumarme meststoffen en goed gietwater gebruiken.” Het natriumgehalte dat met het gietwater wordt meegegeven is 0,3 tot 0,4 mmol; in het drainwater ligt het gehalte tussen 0,8 en 1 mmol.

Opvangsysteem aanleggen
“Het opvangen van water is voor veel collega’s het probleem, omdat ze nog geen kas op afschot hebben voor de aanleg van die opvang. En omdat cymbidium een meerjarenteelt is, wordt dat lastig. Bovendien kost de aanleg geld”, vertelt de cymbidiumteler. “Wij hebben het opvangsysteem van de paprikateelt gebruikt, toen we vijftien jaar geleden overschakelde naar cymbidiumteelt. Voor ons was het dus redelijk eenvoudig om te recirculeren. En in de paprikateelt hadden we hier ook ervaring mee opgedaan.” Valstar teelt in potten die in rekken hangen, en vangt het drainwater in profielen in de grond op. Het drainwater wordt ontsmet met UV-licht. Bij eventuele calamiteiten heeft Valstar een contract met Waterson afgesloten voor opvang van restwater en mobiele zuivering voordat het water op het riool wordt geloosd.

Schonere sloten
“Om te recirculeren heb je wel een ontsmetter nodig, anders neem je een risico. Een dergelijke investering van ongeveer 20.000 euro is niet rendabel te maken. Met een jaarlijks gebruik van maar weinig meststoffen (0,7 EC), wat een waarde van ongeveer 2.000 euro per hectare heeft, is dat niet terug te verdienen. Wij hebben toch voor gesloten telen gekozen, omdat de sloten schoner moeten. Dit is ook van belang voor behoud van het middelenpakket.””

Meer nieuws

Cursus Telen op Water

Proeftuin Zwaagdijk en Hogeschool HAS organiseren gezamenlijk een cursus over telen op water, ook wel hydrophonics genoemd. De cursus is bedoeld...

Lees meer