Lädt!
1 / 50
KasWaterWeter

Door op de volgende pagina’s een praktisch keuzemenu door te lopen komt u in gemiddeld 6 stappen tot een antwoord of u kiest ervoor direct naar rekenmodules en checklists te gaan.

De KasWaterWeter leidt u langs een aantal zaken zodat u in beeld krijgt wat u zou kunnen doen om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarmee draagt u bij aan een beter imago van de sector en u dient uw eigen belang omdat minder middelen in het oppervlaktewater de toelating van een aantal middelen kan vergemakkelijken. U kunt voldoen aan de regelgeving en bovendien levert minder spui vaak een besparing van meststoffen op.

De glastuinbouwsector heeft een grote invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Er komen nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht via waterstromen zoals spui, overlopen en lekkages. Als het hier over spui gaat, bedoelen we afvoer van gietwater, drain- en drainagewater op het riool en, bewust en onbewust (lekkage) naar oppervlaktewater.

De KasWaterWeter is gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en het Productschap Tuinbouw. Uitvoering door Delphy en LTO Glaskracht Nederland. De inhoud is gebaseerd op uiteenlopende onderzoeken in het kader van Glastuinbouw Waterproof.