Waterkwaliteit sneller in beeld

Beschrijving

De glastuinbouw maakt wat watergebruik een overgang mee naar een bedrijfsvoering waarbij het water zolang mogelijk in de kas wordt gehouden. Dit stelt hogere eisen aan de hoeveelheid waterkwaliteitsinformatie en de snelheid waarmee deze beschikbaar is. Doel van dit project is om te komen tot een selectie van één of enkele methoden om snel de biologische waterkwaliteit te kunnen vaststellen. In de ideale situatie levert dit een of enkele methodes op die binnen 5 minuten direct voor en na bijvoorbeeld een UW installatie de biologische waterkwaliteit te kunnen bepalen. Gestreefd wordt om in eerste instantie de analysetijd terug te brengen van 5 dagen naar 1 dag.

Dit project wordt gefinancierd door KijK io/Glastuinbouw Nederland, topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en topsector Water, Stowa, Plantum NL en Groen Agro Control.

Projectnummer W19001
Startdatum 01-01-19
Einddatum 31-12-19
Afgerond Ja
Uitvoerder KWR Water, Stichting Control in Food & Flowers, Sendot Research B.V
Document

Onderzoek en projecten drainwater

Grenswaarden Waterkwaliteit

Lopend

Doel: Bij recirculatie krijgt giftwater een complexe samenstelling. We willen meer zicht op het effect  van de aanwezige stoffen in combinatie met de…

Lees meer