Real time waterkwaliteit meten in de praktijk beproefd

Tijs Kierkels

Als je de waterkwaliteit real time kunt meten, kun je veel sneller bijsturen als dat nodig is. Essentieel voor plantenkwekers, maar ook op teeltbedrijven heel welkom. Binnen het project ‘Waterkwaliteit sneller in Beeld’ worden sensoren getest. In januari vindt de eerste proef bij een plantenkweker plaats.

Het nemen van monsters is een beproefde manier om de kwaliteit van het water op een bedrijf in beeld te krijgen. De analyse kan zeer uitgebreid zijn: mineralen, EC, pH, organische stof, ziekten, enzovoorts. “Als je bewijzen nodig hebt voor hygiënisch werken, bijvoorbeeld bij ISO-certificering, blijven monsters de aangewezen weg. Maar in de markt, zeker bij plantenkwekers, bestaat steeds meer de behoefte om real time de waterkwaliteit te kunnen meten”, vertelt André van der Wurff van Groen Agro Control, projectleider van ‘Waterkwaliteit sneller in Beeld’.

Op elke plek meten
“De ontwikkeling in sensoren gaat snel. Het bedrijf Sendot Research is daarin gespecialiseerd. Samen met partners - zie verderop - bundelen we die tot een mobiele meetunit, zodat je op elke plek in het systeem kunt bepalen of de kwaliteit bijsturing behoeft”, vertelt hij.
De sensoren meten EC, pH, zuurstof, redox, troebelheid en de aanwezigheid van algen, organische stof en humuszuren. Deels bekende parameters, deels nieuw. “De algensensor bijvoorbeeld is nieuw en blijkt behoorlijk gevoelig. Een andere nieuwe sensor bepaalt het biologisch zuurstofverbruik BOD, biological oxygen demand. Hierbij meten we de zuurstofconsumptie; dat is een maat voor microbiële vervuiling, corresponderend met het kiemgetal. Die bepaling is nog een aardige uitdaging gebleken”, vertelt hij.
De laatste sensor wordt daarom nog verbeterd. En dan is het in januari tijd voor praktijktesten bij Brabant Plant. De onderzoekers nemen op dezelfde dag monsters en meten met de sensorenunit. De analyse van de monsters moet uitwijzen of de sensorbepaling nauwkeurig genoeg is.

Nieuwe inzichten opdoen
Vervolgens is het nadrukkelijk de bedoeling om een stap verder te zetten. “Door de sensordata te combineren, willen we nieuwe inzichten opdoen. Bijvoorbeeld: is er een verband tussen de troebelheid (turbiditeit) en het kiemgetal? Wat betekent de aanwezigheid van algen? Wat kan de BOD-sensor, die we tot nu toe niet hadden, toevoegen? Welke gewaswaarnemingen kan je correleren aan de meetgegevens? We proberen onderlinge verbanden tussen de waterkwaliteitskenmerken op te sporen”, geeft hij aan.

Het project ‘Waterkwaliteit sneller in Beeld’ wordt uitgevoerd door Stichting Control in Food & Flowers, Groen Agro Control, Sendot Research, Plantum en KWR Water. Het penvoerderschap ligt bij Glastuinbouw Nederland. Financiers zijn Stichting Kennis In Je Kas (KijK), topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en topsector Water, Stowa, Plantum NL en Groen Agro Control.

Meer nieuws