Veelbelovende resultaten om microbiologische waterkwaliteit snel in beeld te krijgen

Joep van den Broeke (KWR Water)

Bij het project Waterkwaliteit snel in Beeld is het belangrijk dat tuinders snel informatie kunnen krijgen over de fysische, chemische en biologische waterkwaliteit. In het project Waterkwaliteit snel in Beeld is onderzocht welke methodes kunnen worden gebruikt om de microbiologische kwaliteit te bepalen van watermonsters op verschillende locaties bij een tuinbouwbedrijf. Dat leverde veelbelovende opties op.

In de periode april tot juni 2020 zijn bij een praktijkbedrijf in de orchideeënteelt (Levoplant) metingen gedaan met enkele geselecteerde methodes: het koloniegetal bij 22°C (KG22), celtellingen met behulp van flowcytometrie (FCM) en bepaling van het ATP-gehalte. Het KG22-getal liet duidelijk de veranderende waterkwaliteit in het systeem zien als gevolg van desinfectie en groei van micro-organismen in het water. De grootste nadelen van de KG22-methode zijn dat het koloniegetal geen beeld geeft van alle micro-organismen die in het water aanwezig zijn, en dat het drie dagen duurt voordat het resultaat binnen is. Daarom lijkt KG22 vooralsnog vooral waardevol als referentiemethode om microbiologische activiteit in tuinbouwsystemen te bepalen.

Relatief complex en duur
Celtellingen met behulp van FCM en bepaling van het ATP-gehalte geven daarentegen binnen enkele minuten resultaat over de microbiologische waterkwaliteit. Celtellingen met FCM zijn echter niet goed in staat om het effect van desinfectie, met name UV-desinfectie, op micro-organismen te meten. Daarnaast is de methode ook nog altijd relatief complex en duur om in de tuinbouwpraktijk toe te passen. ATP-Metingen lijken wel geschikt om de microbiologische waterkwaliteit in de tuinbouw te volgen van bron tot druppelaar. Daarnaast laat de celgebonden ATP-concentratie een goede correlatie zien met het KG22-getal, waarmee celgebonden ATP-concentraties van het water voorspellend zijn voor KG22 in de onderzochte watertypen.

Uitvoerbaar op locatie
ATP-metingen zijn daarnaast betaalbaar en kunnen op locatie worden uitgevoerd, waardoor dit een veelbelovende methode is om de microbiologische waterkwaliteit snel in beeld te kunnen brengen. Het is wel aan te bevelen om aanvullende ATP- en KG22-metingen uit te voeren op watermonsters afkomstig van andere tuinbouwbedrijven. Zo wordt duidelijk of ATP-metingen over een brede linie van tuinbouwbedrijven kan worden gebruikt om de waterkwaliteit snel in beeld te brengen.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het project Waterkwaliteit Snel in Beeld: Real time metingen voor waterkwaliteit in opkweek en teelt, tot stand gekomen in het kader van het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof en mede gefinancierd door de Stichting Kennis in je Kas, TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, TKI Water & Maritiem.

Zie voor meer informatie de bijlage met het recente onderzoeksrapport van KWR of klik op de link naar de projectpagina van het onderzoek.

Meer nieuws