‘Waterkwaliteit sneller in beeld’ komt in volgende fase

Jan van Staalduinen

Na een lange aanloop is het validatietraject gestart voor een mobiele meetinstallatie waarmee telers de waterkwaliteit op hun bedrijf voortaan ter plaatse in beeld kunnen brengen. “Laboratoriumanalyses zijn waardevol maar er is ook behoefte aan continue zekerheid”, zegt Andre van der Wurff over de aanleiding van het project. “Een betaalbare mobiele installatie zou teeltmanagers veel zorgen uit handen kunnen nemen. De komende maanden moet blijken of het prototype voldoet aan onze verwachtingen.”

‘Waterkwaliteit snel in beeld’ is opgezet om de transitie van doorstroom naar rondstroom van water binnen glastuinbouwbedrijven te bevorderen. Een scherper en realtime zicht op de waterkwaliteit helpt telers om sneller bij te sturen wanneer dat nodig is en het gietwater langer te blijven gebruiken. Deze behoefte leeft bij uitstek onder opkweekbedrijven met hun relatief (zeer) korte teeltcycli. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de mobiele meetinstallatie, die nu door Stichting Control in Food & Flowers (SCFF) wordt getest, over enkele maanden zijn praktische vuurdoop krijgt op een plantenkwekerij.
Plantum is nauw betrokken bij dit project, dat van meet af aan is gericht op het ontwikkelen van een flexibel én betaalbaar meetconcept voor de tuinbouwpraktijk. De drie overige onderzoekspartners zijn Groen Agro Control, KWR Water en Sendot Research, dat veel ervaring heeft met sensortechnologie. De voornaamste financiers zijn de topsectoren Water en Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, STOWA (het kenniscentrum voor waterschappen) en Glastuinbouw Nederland (Stichting Programmafonds Glastuinbouw).

Sensoren en meetopstelling
Andre van der Wurff van GAC voert de regie over het project. Hij vertelt dat het validatietraject begin oktober van start gaat en zo’n twee maanden zal duren. “In de achterliggende periode hebben we vastgesteld welke parameters relevant zijn voor een representatief beeld van de waterkwaliteit en met welke sensoren we die snel zouden kunnen meten”, zegt hij. “We hebben bewust gekeken naar bestaande sensoren die zich individueel al hebben bewezen en op een acceptabel prijsniveau liggen. In het validatietraject dat SCFF nu gaat uitvoeren, zoeken we uit of die sensoren ook in de gekozen meetopstelling – zeg maar ons prototype voor inline meting – voldoende betrouwbaar blijven. Daarin zitten ze vrij dicht bij elkaar en dat zou mogelijk tot afwijkende meetresultaten kunnen leiden. Hiervoor gebruiken we standaardoplossingen die overeenkomen met het proceswater op tuinbouwbedrijven.”

Meerwaarde
De parameters die de meetinstallatie op elke plaats in het watersysteem in beeld zou moeten kunnen brengen, zijn de hoeveelheid algen (chlorofylfluorescentiemeting), de aanwezigheid van organische stoffen en humuszuren (UV-fluorescentie), zouten (EC), de redoxpotentiaal (waterstofperoxide), de troebelheid van het water (turbiditeitsmeting zoals in een UV-ontsmetter) en de hoeveelheid levende bacteriën, die correspondeert met de afnamesnelheid van het zuurstofgehalte.
Hiervoor zijn vier meetboxen gemonteerd op een verrijdbare buis, die als bypass aan het watersysteem is te koppelen. “Dit kan in principe op elke willekeurige plaats van het systeem”, aldus Van der Wurff. “Dat is erg handig wanneer je bijvoorbeeld wilt vaststellen of de waterkwaliteit achterin een kas net zo goed is als aan het begin. Maar het belangrijkste van dit project is dat we pas echt gaan leren door te gaan meten in de praktijk. De informatie van de metingen samen kan veel meer informatie geven over de waarde van water dan de metingen afzonderlijk. Het is zelfs mogelijk dat we straks relaties gaan zien tussen een combinatie van metingen en de stand van het gewas of misschien zelfs de aanwezigheid van ziekteverwekkers.”

Virussensor
Wanneer de validatie geen problemen aan het licht brengt, wordt de installatie vanaf december uitvoerig getest bij een opkweekbedrijf. Op een later moment is het systeem wellicht uit te breiden met een virussensor. Aan de ontwikkeling daarvan wordt nog gewerkt.

Meer nieuws