Grenswaarden Waterkwaliteit

Beschrijving

Doel:
Bij recirculatie krijgt giftwater een complexe samenstelling. We willen meer zicht op het effect  van de aanwezige stoffen in combinatie met de verschillende microbiële processen in diverse compartimenten van het watersysteem. Daarnaast willen we sneller een beeld hebben van de biologische waterkwaliteit (dan de paar dagen in het laboratorium). In dit project wordt een waterkwaliteitsmodel ontwikkeld, waarmee gemeten data van waterkwaliteitssensoren , klimaat sensoren, plantgezondheidssensoren en aanvullende discontinue data bronnen zoals laboratorium analyses, betrouwbaar kan worden geïnterpreteerd in de praktijk. Dit heeft sturingsmogelijkheden als resultaat, gericht op een gezonde en veilige teelt. Het project biedt meer kennis over het gebruik en interpretatie van data van sensoren voor autonoom telen en de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie voor de aansturing en beheersing van het watersysteem en teelten in de glastuinbouw.

Projectbeschrijving:
De kwaliteit van giftwater is van cruciaal belang voor een bedrijfszekere teelt. Waar voorheen de waterkwaliteit werd gezien als de aan-, of afwezigheid van nutriënten, verschuift het nu bij een volledige recirculatie naar een complexe samenstelling van nutriënten, gewasbeschermings-, rem-, ontsmettingsmiddelen, organische stoffen, en diverse microbiologische parameters waaronder de aanwezigheid van ziekteverwekkers en plagen. Daarnaast bestaat het watersysteem op het teeltbedrijf uit diverse waterstromen in buizen naar-, en van de teelt, met hiertussen waterontsmetting en tijdelijke opslag. Het effect op de teelt van de aanwezige stoffen in combinatie met de verschillende microbiële processen in diverse compartimenten van het watersysteem is grotendeels onbekend.
In een voorgaand project (PPS Waterkwaliteit snel in beeld) is een eerste mobiele opstelling gemaakt voor het real-time volgen van waterwaarden. Dit heeft inzicht opgeleverd in de meerwaarde (synergie) van het gelijktijdig meten van verschillende parameters, zoals bijvoorbeeld de combinatie van zuurgraad en redoxpotentiaal als maat voor het risico op Fusarium. Binnen dit project willen we meer en sneller inzicht krijgen in de waterkwaliteit en bijbehorende waterparameters met stuurmogelijkheden gericht op een gezonde en veilige teelt, vergelijkbaar met de reeds bestaande klimaatcomputer voor klimaat en belichting.

Projectopzet/fasen/aanpak.
Binnen het project wordt gewerkt aan de volgende werkpakketten:

  1. inventarisatie stoffen/parameters en microbiele parameters op praktijkbedrijven. Selectie van de belangrijkste stoffen en het bepalen van de grenswaarden van deze stoffen (iom de BCO). De grenswaarden worden onderzocht door middel van meerjarige praktijkproeven en experimenteel onderzoek in proefkas. Sensoren voor waterparameters en klimaat worden verbonden aan sensoren voor plantgroei en productie. Effecten van gangbare waterbehandelingen zoals zuurstofinjectie maar ook opslag in bassins zullen worden onderzocht.
  2. Selectie nieuwe sensoren (spectraal, kiemgetal) en ontwikkeling van deze sensoren. Toetsing van deze sensoren op praktijkbedrijven.
  3. Model op basis van grenswaarden en sensorische metingen. Toepassing, analyse van data in praktijk en op proeflocatie Tomatoworld.
  4. Ontwikkeling meetsysteem en dashboard. Ontwikkeling Al Model en opzet databank.
  5. Demonstratie van het model en dashboard op een praktijkbedrijf en Tomatoworld.
Projectnummer W21004
Startdatum 01-01-22
Einddatum 31-12-24
Afgerond Nee
Uitvoerder SCFF, KWR en Tomatoworld

Onderzoek en projecten drainwater

Recirculatie Potorchidee

Afgerond

Doel van dit project is om voor potorchidee oplossingen te ontwikkelen voor de belemmeringen die hergebruik van drainwater verhinderen. Daarmee kunnen…

Lees meer

Emissiemanagement

Afgerond

Doel van dit project is het communiceren over de emissie, de emissienormen en de oplossingsrichtingen door middel van het opstellen van 10…

Lees meer