Onderhoudsplan watertechnische installatie en verbeteren lekdichtheid

Beschrijving

Uit eerdere onderzoeksresultaten blijkt dat de watertechnische installaties van glastuinbouwbedrijven niet lekdicht zijn. Daardoor kan drainwater, dat bovengronds opgevangen en hergebruikt hoort te worden, toch in het drainagewater terechtkomen. Drainagewater wordt geloosd op oppervlaktewater en daardoor ontstaat verontreiniging.

Dit onderzoek richt zich op twee verschillende, elkaar aanvullende oplossingen. Enerzijds onderzoeken de installateurs op welke punten de watertechnische installatie verbeterd kan worden, zodat de lekdichtheid beter gegarandeerd kan worden. Dit onderzoek zal een overzicht van aandachtspunten / verbeterpunten opleveren waarmee ondernemer en installateurs een nieuw aan te leggen installatie kunnen verbeteren.

Anderzijds wordt een onderhoudsplan opgesteld voor bestaande installaties, zodat ondernemers een duidelijk overzicht hebben op welke wijze ze kunnen voorkomen dat drainwater ongewenst in het oppervlaktewater terechtkomt.

Het onderzoek is niet gewasspecifiek en zal rekening houden met verschillende teeltsystemen. Dit project wordt mede gefinancierd door Stichting Programmafonds Glastuinbouw en mede mogelijk gemaakt door de technisch specalisten van diverse installateurs en de inzet van de beleidsspecialist van LTO Glaskracht Nederland.

Projectnummer SPGW17003
Startdatum 01-05-17
Einddatum 30-11-17
Afgerond Ja
Budget €12.000
Uitvoerder AVAG
Document

Meer onderzoeken en projecten

Samen Meten

Lopend

Met ‘Samen Meten’ zijn LTO Glaskracht Nederland, de tuinders en het Hoogheemraadschap van Delfland een gezamenlijk project gestart voor het monitoren...

Lees meer