Onderzoek naar stikstof emissie beperking in tuinbouwkas afvalwater

Beschrijving

Natrium verwijderingstechnieken kunnen door de glastuinbouw worden gebruikt om natrium te verwijderen uit het proceswater, waardoor dit kan worden hergebruikt binnen het bedrijf. Deze technieken hebben echter als nadeel dat het waardevolle nutriënt KaliumNitraat wordt verwijderd en als afvalwaterstroom moet worden geloosd.
Het EcoGreen/NoNa+ systeem, als natriumverwijderingsapparaat, is uitgangspunt binnen dit project. De afvalwaterstroom welke ontstaat na toepassing van dit apparaat is vrij van GBM maar bevat hoeveelheden Natrium Chloride en Kalium Nitraat. Onderzocht wordt of deze afvalwaterstroom zinvol kan worden hergebruikt. Belangrijkste hierbij is het vermijden van een stikstofemissie. Hierbij worden de volgende mogelijkheden onderzocht:

  • Nitraat hergebruiken in de tuinbouwkas
  • Afvalwater hergebruiken voor het telen van zeekralen
  • Afvalwater hergebruiken voor bemesting van weilanden en tuinen

Beoogd resultaat
Het doel is om van het geconcentreerde afvalwater van de tuinder een waardevol product te maken voor hergebruik. De stikstofemissie vanuit de glastuinbouw zal daardoor nog verder dalen.

Het project wordt gefinancierd door Stowa (Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw), Water Future BV en Cultilene. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal betrokken telers.

Resultaten

Bij verschillende tuinders (tomaten, aardbeien, paprika, komkommers, orchideen) is laten zien dat met het Water Future systeem (EcoGreen / Nona+) oplopende natriumgehaltes in het drainwater onder controle kunnen worden gehouden. In de veldtest bij een aardbeienkweker is aangetoond dat de combinatie van een natriumverwijderingssysteem met een ionenwisselaar de emissie van water, nitraat, sulfaat en fosfaat met meer dan 90% verminderd  kan worden.

Met deze oplossing kan de tuinder worden ontzorgd, geen oplopende natriumcijfers in het drainwater. Het beperkte afvalwater van dit systeem (± 300 liter/dag) is gewasbeschermingsmiddelenvrij en BZG gecertificeerd. Het bevat naast het verwijderde Natrium Chloride, echter ook Kalium. Deze emissie zal verder moeten worden onderzocht of het aan de huidige en toekomstige lozingsnormen voldoet. Ook de verwachte effecten op het milieu moeten nog inzichtelijk worden gemaakt .    

Projectnummer
Startdatum 01-01-20
Einddatum 31-12-21
Afgerond Ja
Uitvoerder Water Future BV en Cultilene
Document

Meer onderzoeken en projecten

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer