Onderzoek naar stikstof emissie beperking in tuinbouwkas afvalwater

Beschrijving

Natrium verwijderingstechnieken kunnen door de glastuinbouw worden gebruikt om natrium te verwijderen uit het proceswater, waardoor dit kan worden hergebruikt binnen het bedrijf. Deze technieken hebben echter als nadeel dat het waardevolle nutriënt KaliumNitraat wordt verwijderd en als afvalwaterstroom moet worden geloosd.
Het EcoGreen/NoNa+ systeem, als natriumverwijderingsapparaat, is uitgangspunt binnen dit project. De afvalwaterstroom welke ontstaat na toepassing van dit apparaat is vrij van GBM maar bevat hoeveelheden Natrium Chloride en Kalium Nitraat. Onderzocht wordt of deze afvalwaterstroom zinvol kan worden hergebruikt. Belangrijkste hierbij is het vermijden van een stikstofemissie. Hierbij worden de volgende mogelijkheden onderzocht:

  • Nitraat hergebruiken in de tuinbouwkas
  • Afvalwater hergebruiken voor het telen van zeekralen
  • Afvalwater hergebruiken voor bemesting van weilanden en tuinen

Beoogd resultaat
Het doel is om van het geconcentreerde afvalwater van de tuinder een waardevol product te maken voor hergebruik. De stikstofemissie vanuit de glastuinbouw zal daardoor nog verder dalen.

Het project wordt gefinancierd door Stowa (Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw), Water Future BV en Cultilene. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal betrokken telers.

Projectnummer
Startdatum 01-01-20
Einddatum 31-12-21
Afgerond Nee
Uitvoerder Water Future BV en Cultilene

Meer onderzoeken en projecten

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en...

Lees meer