Vermifiltratie om gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw af te breken (Vegeta)

Beschrijving

Dit project ontwikkelt de aanpak om gewasbeschermingsmiddelen via vermifiltratie af te breken. Hierbij stelt het project de volgende onderzoeksvragen voor:

  • Kan vermifiltratie (filter van macrofauna) gewasbeschermingsmiddelen tot 95% afbreken?
  • Welke gewasbeschermingsmiddelen kan vermilfitratie afbreken?
  • Wat zijn de parameters die invloed hebben op het functioneren van de vermifilter in de glastuinbouw?

Via deze onderzoeksvragen kan een (optimale)  praktische uitvoerbare aanpak geformuleerd worden om vermifiltratie in de kas toe te passen.

Projectnummer
Startdatum 01-01-20
Einddatum 31-12-21
Afgerond Ja
Uitvoerder Royal Brinkman, Onderwaterboeren B.V
Document

Meer onderzoeken en projecten

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer