Praktijkimplementatie controlled released fertilizers (CRF) in combinatie met recirculatie om emissie van meststoffen in teelt van potorchidee te verminderen

Beschrijving

Bij de teelt van potorchidee Phalaenopsis wordt in vergelijking met andere teelten relatief veel drainwater (met daarin meststoffen en gewasbeschermings-middelen) per hectare geloosd. Vanwege de zoutgevoeligheid van orchideeën was er in het verleden vrijstelling van de recirculatieplicht zoals deze in 1994 voor de overige substraatteelten in werking is getreden.
Sinds 2013 geldt echter ook voor de potorchidee een emissienorm, waardoor hergebruik drainwater noodzakelijk werd. Daardoor is er voor dit gewas nog relatief weinig kennis en ervaring. De grote volumes drainwater zorgen ervoor dat er bij hergebruik van drainwater relatief weinig nieuwe voeding toegevoegd kan worden en daardoor soms moeilijk bijgestuurd kan worden in het bemestingsschema. Bovendien is het gewas gevoelig voor bacterierot (Acidovorax en Erwinia), Fusarium en virussen en kunnen de financiële gevolgen van uitval door zieke planten enorm zijn. Daardoor waren Phalaenopsistelers tot voor kort terughoudend met hergebruik van drainwater.
Afgelopen jaren is op verzoek van de gewascoöperatie potorchidee en LTO Glaskracht Nederland onderzoek uitgevoerd naar vermindering van emissie van meststoffen met behulp van recirculatie (zie recirculatie Potorchidee I, II en III. Recent onderzoek heeft laten zien dat bij het gebruik van controlled released fertilizers (CRF) het voldoen aan de emissienormen beter haalbaar lijkt omdat het retourwater minder meststoffen bevat (Kromwijk et al, 2017). Telers hebben dit onderzoek nauwlettend gevolgd. De telers willen nu, in dit twee jaar durende onderzoek, gezamenlijk een volgende stap maken naar implementatie van CRF op een praktijkbedrijf.

Dit onderzoek wordt gefinancierd en mogelijk gemaakt door STOWA, gewascoöperatie potorchidee, Pannekoek Orchideëen, ICL en Van Os Research.

Projectnummer
Startdatum 08-01-18
Einddatum 06-02-19
Afgerond Nee
Budget €123.728
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Samen Meten

Lopend

Met ‘Samen Meten’ zijn LTO Glaskracht Nederland, de tuinders en het Hoogheemraadschap van Delfland een gezamenlijk project gestart voor het monitoren...

Lees meer