Structurele aanpak van microbiologische waterkwaliteits-problemen bij teelt op water (Circulaire gietwatervoorziening)

Beschrijving

In het clusterproject “Circulaire gietwatervoorziening in de glastuinbouw” werken bedrijven, LTO Glaskracht en KWR/Topsector Water samen aan meerdere deelonderzoeken. In dit deelonderzoek wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van systemen die voor een geschikte en beschermende microbiologische samenstelling van het gietwater moeten zorgen tijdens de teelt, waardoor plantpathogene micro-organismen worden onderdrukt.  Binnen het project wordt een meetprogramma met de nieuwste methoden  opgesteld, met als doel enerzijds het bepalen van de relevante waterkwaliteitsparameters bij teelt op water/substraat, en anderzijds het genereren van kennis om een beschermende microflora in deze systemen in de toekomst systematisch verder te kunnen verbeteren.

Door studies te richten op zowel aan- als afvoer van water, kan meer focus worden gelegd op het sluiten van de watercyclus. Hierdoor vergroten we de zelfvoorzienendheid en het efficiënt watergebruik van de sector en matchen we (regionale) wateroverschotten en watertekorten.

Resultaten

Bij glastuinbouw op substraat of op water speelt microbiologische kwaliteit van het gerecirculeerde water een belangrijke en wellicht cruciale rol. Vooral onder bepaalde condities, zoals een hoge temperatuur, blijkt teelt op water of substraat vaak vatbaar voor ziektes. In dit verkennende project is een uitgebreid monitoringsprogramma uitgevoerd bij slateelt op water en paprikateelt op substraat, om de microbiologische veranderingen in het water in een teeltsysteem gedurende het seizoen te bepalen. Daarbij bleek dat gedurende het teeltseizoen de hoeveelheid voedingsstoffen voor bacteriën in het water sterk toeneemt. Gecombineerd met een hoge temperatuur kan dat ertoe leiden dat bacteriën zeer snel groeien en veel zuurstof verbruiken. Daardoor kan zuurstoftekort ontstaan in het water en wordt de (delicate) balans in een teelt op water systeem volledig en onomkeerbaar verstoord, met ziektes en slechte teeltcondities tot gevolg. Voor een duurzaam producerende glastuinbouw is daarom meer kennis nodig over hoe in de kas een microbiologisch robuust systeem in stand kan worden gehouden, dat beter bestand is tegen ziektes.

Projectnummer 15115-B
Startdatum 01-01-16
Einddatum 31-01-17
Afgerond Ja
Budget €36.300
Document

Meer onderzoeken en projecten

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer