Nieuws

Aandacht voor water groeit, maar regie ontbreekt

Op dinsdag 2 maart vond het verkiezingsdebat van VemW plaats over water, energie en klimaat. Een dag eerder al was op BNR Nieuwsradio een debat te horen waarin kandidaat-Kamerleden met elkaar spraken over de aanpak die nodig is om in...

Lees meer
Meer Nieuws

Onderzoeken en projecten

De Waarde van Water in Greenport West-Holland

Lopend

Beschrijving Doel van dit ACCEZ-project is een versnelling van de transitie naar een circulaire tuinbouw, door het sluiten van de waterkringloop. Het watersysteem in de glastuinbouw vraagt om een andere en toekomstbestendige kijk.  Het...

Lees meer

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en betrouwbaar nitraat kan meten in oppervlaktewater en proceswater. Telers kunnen...

Lees meer

Kringloopbestendig telen in grond en op zandbedden

Lopend

Dit project beoogt grondtelers met diverse gewassen handvatten te geven om de omschakeling te maken naar 'circulair' te maken, door het drainagewater op te vangen, schoon te maken en her te gebruiken. Technische apparatuur is deels...

Lees meer

Waterefficiënte teelt op substraat

Lopend

In dit project wordt emissieloos telen geïmplementeerd en gemonitord. Knelpunten bij het emissieloos telen in de praktijk worden in kaart gebracht en voor een aantal relevante knelpunten (o.a. oplopende concentratie zink, teeltwisseling...

Lees meer
Meer Onderzoeken en projecten