Nieuws

Normoverschrijdingen hebben grote gevolgen

Om het toch al beperkte middelenpakket te behouden, is een goede kwaliteit van het oppervlaktewater erg belangrijk. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ligt steeds meer onder een vergrootglas. Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water...

Lees meer
Meer Nieuws

Onderzoeken en projecten

AquaConnect

Lopend

Doelstelling Doel van het project voor de Stichting Kennis in Je Kas is mogelijkheden te ontwikkelen om ook in de toekomst voldoende goed gietwater ter beschikking te hebben voor de glastuinbouw. Dit bewerkstelligen we in dit project door...

Lees meer

Ontwikkeling van een virussensor

Lopend

Doelstelling: Het project levert nieuwe kennis en gereedschap op over de inzetbaarheid van biosensoren voor de real-time detectie van virussen in water. Het risico op pathogene virussen in de kas is een belemmering om tot optimaal...

Lees meer

Borging van effluent RWZI voor glastuinbouwsector

Lopend

Doelstelling Binnen dit project wordt een handreiking ontwikkeld, waarmee in de toekomst effluent water, maar ook ander afvalwater van derden, veilig gebruikt kan worden en risico’s worden geminimaliseerd. Dit is nodig om als telers dit...

Lees meer
Meer Onderzoeken en projecten