Nieuws

Water de bron van het (glastuinbouw) leven

De glastuinbouw is in beweging, zoals altijd. Actueel is hoe aan de verduurzaming van het teeltsysteem invulling kan worden gegeven. We willen wel, alleen hoe is voor de meeste bedrijven nog een groot vraagteken.

Lees meer

Reinigen van de teeltgoot

Bij het reinigen van de teeltgoot tijdens de teeltwisseling komen deze meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen weer los en worden via het reinigingswater afgevoerd. Reinigingsproducten kunnen ervoor zorgen dat het deel van het water dat...

Lees meer

Filtratie in de glastuinbouw: waarom?

De aandacht voor watersystemen in de glastuinbouw zijn toegenomen door wetgeving (Zuiveringsplicht glastuinbouw) rondom het lozen van water. Een teler kijkt dan al snel naar de filters in het watergeefsysteem, die met hun terugspoelwater...

Lees meer
Meer Nieuws

Onderzoeken en projecten

Substraatloze teelt van chrysant op water

Lopend

In dit project staat de doorontwikkeling van de teelt van chrysant op water centraal. Gewerkt wordt aan: Het ontwerp en testen van een nieuwe drijver/nieuwe drijvers met geïntegreerde gewasondersteuning. Inzet op substraatloos telen...

Lees meer
Meer Onderzoeken en projecten