Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit collectief ingezameld lozingswater van de glastuinbouw

Beschrijving

In dit project wordt een voor de glastuinbouw nieuw zuiveringsconcept onderzocht op verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen, gebaseerd op twee processen: biologische zuivering en adsorptie.

Het project beoogt nieuwe kennis op te leveren over adsorptie- en afbraakroutes voor gewasbeschermingsmiddelen onder verschillende praktijkscenario’s. Duidelijk moet worden welke bacteriën/consortia hierin betrokken zijn en wat hun ideale groeiomstandigheden zijn. Daarnaast wordt ook onderzocht wat de biologische stabiliteit van deze gemeenschap is over langere tijd en hoe deze gemeenschap omgaat met omgevingsfluctuaties.

Binnen dit project richten de onderzoekers zich op onderzoek naar de toepasbaarheid van fysisch/chemische en biologische processen uit de watertechnologie in de tuinbouw. Naast directe economische- en veiligheidsvoordelen levert dit ook een groener imago op, een verduurzaming van de sectoren als geheel.

Het onderzoek wordt door KWR en WUR Glastuinbouw uitgevoerd binnen de crossover tussen de Topsectoren Water en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het project wordt medegefinancierd door Orvion B.V., Verhoeve Water & Milieu, Groen Agro Control, kwekerscollectief WEST 10 (vertegenwoordigd door Inno-Agro B.V. en Akanova B.V. De sector is via LTO Glaskracht Nederland betrokken bij de klankbordcommissie van dit project (waterschap Vallei en Veluwe is hier ook bij betrokken).

Projectnummer nvt
Startdatum 01-04-18
Einddatum 31-12-19
Afgerond Nee
Uitvoerder KWR en Wageningen University & Research BU Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer