Verwijdering van de gewasbeschermingsmiddelen afhankelijk van de bacteriële gemeenschap

KWR

De ontwikkeling van een zuiveringsstrategie voor collectief ingezameld afvalwater wordt gedaan in het project “Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit collectief ingezameld lozingswater van de glastuinbouw”. De strategie is gebaseerd op zowel biologische afbraak als verwijdering door middel van adsorptie.

Aanleiding
De komende tijd worden forse investeringen gepleegd door ondernemers uit de tuinbouw, omdat zij tenminste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen dienen te verwijderen uit hun lozingswater. Met name voor collectieven wordt gezocht naar een duurzame, bestendige oplossing met minimaal onderhoud en lage exploitatiekosten. Telerscollectief ‘West 10’ uit de Lier is om deze reden ook verbonden aan dit  project. 

Binnen de drinkwatersector wordt adsorptie al decennia succesvol toegepast om micro­verontreinigingen, waaronder gewas­beschermings­middelen, uit voorbehandeld oppervlakte­water te halen, zodat drinkwater van onberispelijke kwaliteit kan worden geleverd. Biologische zuivering wordt al lang ingezet voor de zuivering van afvalwater.

Resultaten
Er zijn testen uitgevoerd met twee verschillende bacteriële gemeenschappen: bodembacteriën afkomstig van de pilot reactor van Orvion en slib uit afvalwater. Beide gemeenschappen waren al gewend aan gewasbeschermingsmiddelen. Bij deze testen is onder verschillende omstandigheden gekeken wat de mate van afbraak van gewasbeschermingsmiddelen en andere aanwezige componenten was uit water wat representatief is voor een collectief. De verwijdering van de gewasbeschermingsmiddelen bleek sterk afhankelijk van de bacteriële gemeenschap die aanwezig was. Het bleek dat 9 van de 11 middelen biologisch verwijderd konden worden met de gebruikte bacteriën. Daarnaast is uit eerder onderzoek gebleken dat adsorptie aan actieve kool de overige stoffen ook kan verwijderen.

Recent is gestart met vervolgtesten welke gedurende lange termijn moeten laten zien dat de middelen verwijderd kunnen worden. Deze testen simuleren een biologisch actief zandfilter waarbij bacteriën worden gebruikt die de middelen kunnen afbreken. Wanneer ook deze testen succesvol zijn, zullen praktijktesten gedaan worden op grotere schaal. Dit zal in het najaar van 2019 plaatsvinden.

Uitvoering en financiering
Het onderzoek wordt door KWR en WUR Glastuinbouw uitgevoerd binnen de crossover tussen de Topsectoren Water en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Tevens wordt kennis, ervaring en techniek ingebracht door de projectpartners uit de markt welke het onderzoek mede financieren. Projectpartners zijn Orvion B.V., Verhoeve Water & Milieu, Groen Agro Control, kwekerscollectief WEST 10 (vertegenwoordigd door Inno-Agro B.V.), Akanova B.V. De sector is via Glastuinbouw Nederland betrokken bij de klankbordcommissie van dit project (waterschap Vallei en Veluwe is hier ook bij betrokken).

Meer nieuws