Zeer goede takgewichten bij teelt chrysant op water

‘Chrysant op water is ook nieuw leren telen’ was de titel van het artikel dat vorig jaar is geschreven voor de nieuwsbrief. Dat dit natuurlijk ook geldt voor Proeftuin Zwaagdijk blijkt uit de positieve resultaten van de afgelopen drie proeven. Daarin waren de gemiddelde takgewichten van het referentieras Pina Colada steeds vergelijkbaar met of zelfs duidelijk hoger (tot 17%) dan in de grond geteelde Pina Cola.

Ook de takgewichten van de overige rassen die in deze proeven meededen - Aristotle, Bride en Baltica – geven aan dat de teelt op water in potentie productiever is dan de teelt in de grond. Met het geoogste product zijn – na een transportsimulatie - uitbloeiproeven gedaan. De houdbaarheid was vergelijkbaar met die van het in de grond geteelde product.

Ruimte voor verbetering
Het onderzoek binnen dit project richt zich uiteraard op teelttechnische aspecten zoals klimaat, belichting(-strategie), bemesting en pH, circulatie en beluchting van de voedingsoplossing. Omdat dit onderzoek nog niet uitputtend is geweest, ligt er ook nog ruimte voor verdere verbetering.
Een intrigerend verschijnsel blijft de bladvergeling, die sommige cultivars in de laatste fase van de beworteling en in de lange dag fase tonen. Het referentieras Pina Colada is hier erg gevoelig voor. Naast beperking van de instraling zorgt ook een lage pH voor minder vergeling. Echter, de groei lijkt op het oog niet te lijden onder de vergeling en ook de productie is ondanks de vergeling goed.

Nieuw type drijver
De belangrijkste teelttechnische uitdaging voor de korte termijn is de uniformiteit. Zo zal in de komende proef onder andere worden gekeken naar de manier van stekken en de positie van de bewortelde stek ten opzichte van de voedingsoplossing direct na het planten. Daarbij zal worden gewerkt met een nieuw type drijver. Op de foto’s zijn de drijvers te zien waarmee veel proeven zijn gedaan.
Met oog op de praktijktoepassing wordt de teelt op water bedrijfseconomisch doorgerekend.

Meer nieuws