Goede ontwikkeling aster en zonnebloem bij teelt op water

Asters en zonnebloemen ontwikkelen zich goed op een drijvend teeltsysteem. Dat bleek uit de proeven die Proeftuin Zwaagdijk in de afgelopen maanden uitvoerde binnen het PPS-project ‘Innovatieve, alternatieve teeltsystemen voor grondgebonden snijbloemen’. In deze proeven werden de planten in drijvers op een 30 cm diepe, continu stromende voedingsoplossing geplaatst.

Het geteste sortiment aster bestond uit Cassandra, Cassy, Claudia, Linda en Monte Cassino. Alle cultivars ontwikkelden zich tot een oogstbaar product. Vervolgens was de vraag of de planten goed zouden uitlopen en een tweede snee zouden ontwikkelen. In de praktijk wordt in de eerste fase na een snee immers ‘droog’ geteeld en dat is bij de teelt op water niet mogelijk. De planten liepen goed uit en produceerden een tweede snee en er vond geen uitval plaats. Na de tweede snee – twee weken geleden - zijn de planten dieper teruggeknipt dan na de eerste snee, met als doel bij de derde snee zwaardere takken te kunnen oogsten.

Bladkwaliteit beter
Bij de teelt op water kan de plant te allen tijde makkelijk water opnemen. Daardoor, en doordat de proeven in een kas plaatsvonden, werden de zonnebloemen erg lang (rond 3 meter). In de tweede proef is de EC daarom geleidelijk verhoogd van 2 naar 10 mS/cm. Dit had helaas niet het gewenste effect. Wel was de bladkwaliteit veel beter dan bij de eerste proef. Daar kan de EC aan hebben bijgedragen maar ook de intensievere controle en reacties op de concentraties kalium in de voedingsoplossing. In de eerste proef bleek namelijk dat zonnebloemen in vergelijking met andere op water geteelde gewassen zeer veel kalium opnemen. In beide proeven met zonnebloemen werd geen uitval waargenomen.

Behoeftes van het gewas
Andere gewassen die nu op water worden getest zijn freesia, euphorbia fulgens, celosia, anjer en lisianthus. Eerdere proeven met anjer en familielid duizendschoon gaven een gemengd beeld. De ervaring leert dat de verschillen tussen cultivars, voor wat betreft de geschiktheid voor de teelt op water, erg groot kunnen zijn. Daarom is recentelijk in samenwerking met vermeerderaars een breed sortiment (40 cultivars) anjers op water geplant. In deze proef wordt de voedingsoplossing gekoeld. Hiermee proberen onderzoekers tegemoet te komen aan de behoeftes van dit gewas. In de screeningfase van het project staan verschillende gewassen namelijk in dezelfde kas. Daardoor kan niet voor elk gewas het ideale klimaat worden gerealiseerd.
In de volgende fase, die nu in gang is gezet, kan dat wel. Zo zal een aparte kas worden ingericht voor het onderzoek naar de teelt van matricaria op water. Proefbezichtigingen zijn mogelijk op afspraak. In de bijlage staan verschillende foto’s van de ontwikkeling van de asters en zonnebloemen

Meer nieuws