Op weg naar een uniform chrysantengewas op water

Tijs Kierkels

Na ruim dertig proeven met chrysantenteelt op water bij Proeftuin Zwaagdijk nadert het systeem het stadium van praktijkrijpheid. Belangrijkste punt is nog een constant uniform gewas. Stap voor stap is sinds 2015 gebouwd aan een robuust systeem van chrysanten telen op waterbassins van circa 30 cm diep, de zogenaamde deep flow techniek.

Het gewas hangt in drijvers die op een voedingsoplossing rusten. “De proeven verlopen goed”, vertelt onderzoeker Matthijs Blind. “We zien geen uitval van betekenis. Dat is opmerkelijk, want we ontsmetten nooit. Sinds de herinrichting van de proefkas in 2016 telen we op hetzelfde water. We vullen alleen bij wat er verdampt.”

Takgewicht
Voorheen was het lastig om het juiste takgewicht te halen, maar dat is steeds minder een probleem. “Bij de vorige proeven zaten we met het takgewicht zelfs boven de referentie, een praktijkbedrijf. Maar we zijn nog niet tevreden over de uniformiteit. De telers geven aan dat dat moet worden opgelost, wil het voor de praktijk interessant worden. We denken dat de ongelijkheid aan de manier van stekken ligt. In principe moet je dat onder controle kunnen krijgen. Maar het bewijs moet nog wel worden geleverd.”
Zelf stekken is nodig omdat er geen stekbedrijf bestaat dat bewortelt op water.

Schonere teelt, meer productie
De teelt op water heeft in potentie voordelen boven de grondteelt. De productie kan in principe omhoog, bodemziekten zijn niet relevant (maar wellicht wel watergebonden ziekten), er kan schoner worden geteeld met een lagere ziektedruk en daarmee een lager middelengebruik. En er is geen emissie van mineralen naar de ondergrond. Daar staat de investering in het systeem tegenover, plus het avontuur van een volledig nieuwe aanpak.

Kostprijs
“Het vertrouwen van de telers in het systeem neemt langzaam toe. Maar er is nog niemand met duidelijke belangstelling om het zelf op te pakken”, denkt Blind.
Ondertussen werken hij en zijn collega’s gestaag door naar een praktijkrijp systeem. Ze testen momenteel een ander soort drijver uit en herhalen eerdere proeven met aanzuren van het water om zwaardere takken te krijgen. Verder maakt een stagiair de komende tijd een ontwerp voor een bedrijf dat chrysanten op water teelt, terwijl een andere stagiair rekent aan de kostprijs. De beworteling zou wellicht in een daglichtloze teeltcel met LED-belichting kunnen plaatsvinden.

De onderzoeken vinden plaats in een publiek-private samenwerking met als financiers: Ministerie van LNV, Stimuflori, LTO Noord Fondsen, Stowa, GreenPort NoordHollandNoord, Dümmen Orange, Deliflor, Floritec, Van Iperen en Botman Hydroponics.

Meer nieuws