Teelt op water bij meer snijbloemen mogelijk

Tijs Kierkels

Proeftuin Zwaagdijk test voortdurend of snijbloemen die nu in de grond staan, geschikt zijn voor teelt op water. Daar komen kandidaten voor vervolgproeven uit voort. “We beginnen bij de eerste screening met twee basisvragen. Kan de teelt wel op water? En kun je de hele cyclus doorlopen?”

Bij meermalig te oogsten gewassen, zoals aster, is het bovendien de vraag of het gewas na een snee goed herstelt en opnieuw uitloopt. “We weten van ervaringen bij peterselie dat hergroei dan lastig kan zijn, omdat de planten veel wortels afstoten, waardoor je veel organisch materiaal in het bassin krijgt”, vertelt onderzoeker Matthijs Blind, die de proeven leidt.
Een belangrijke vraag is verder hoe het gewas zich ontwikkelt als meerdere teelten achterelkaar op dezelfde voedingsoplossing plaatsvinden. De proeftuin heeft tientallen proeven met chrysant op water gedaan en daarmee het systeem steeds verbeterd. Het is nu in de fase van fine tuning. De vraag is of andere snijbloemen ook voor dit teeltsysteem geschikt zijn. Het zou een manier kunnen zijn om de productie te verbeteren, bodemziekten te tackelen, de teelt beter te beheersen en ook om te komen tot steeds meer gesloten productiesystemen.

Deep flow techniek
Blind wil vanaf de tweede helft van het jaar doorgaan met twee of drie geselecteerde gewassen. Bij die selectie spelen de resultaten tijdens de screeningsfase een rol, maar ook het economisch belang van het gewas en specifieke problemen zoals bodemziektes.
Tot nu toe zijn proeven gedaan met alchemilla, campanula, delphinium, matricaria, trachelium, leeuwenbekken, scabiosa, duizendschoon, anjer, lisianthus, ammi en violieren. Gewassen die dit jaar voor het eerst getest worden zijn: aster, celosia, freesia, zonnebloemen en euphorbia fulgens. In de meeste gevallen is het teeltsysteem de zogenaamde deep flow techniek. Daarbij hangen de planten in drijvers op een bassin van 30 cm diep. Blind en zijn collega’s testen echter ook andere technieken zoals de teelt op priktrays en de teelt op een veel dunnere laag water (circa 3 cm).

Lisianthus
Lisianthus is een heel interessante teelt op water. “Het kan heel goed en de productie is prima, maar gaat niet zonder slag of stoot. Bij hergebruik van het water zonder behandeling zien we toch soms problemen. Waarschijnlijk is behandeling dus toch nodig. Maar, ook de gevoeligheid verschilt sterk per ras en daar liggen zeker goede mogelijkheden”, zegt Blind. De lijn bij chrysanten is juist om niet te ontsmetten. Dat gaat al heel lang goed. Blind vindt lisianthus een goede kandidaat voor de volgende fase in het project, net als matricaria.

De onderzoeken vinden plaats in een publiek-private samenwerking met als financiers: Ministerie van LNV, Stimuflori, LTO Noord Fondsen, Stowa, GreenPort NoordHollandNoord, Dümmen Orange, Deliflor, Floritec, Van Egmont Lisianthus, Sakata Holland, Van Iperen en Botman Hydroponics.

Meer nieuws