Optimalisatie filtratie vergt meer inzicht

Tijs Kierkels

Zwevende deeltjes in het watersysteem kunnen allerlei problemen veroorzaken: verstopping, groei van schimmels en bacteriën en inefficiënte ontsmetting. Bedrijven passen al filtratie toe, maar voor volledige recirculatie moet de kennis nog duidelijk groeien om te komen tot de meest efficiënte aanpak. Samenwerkende partners zorgen de komende twee jaar voor kennisvermeerdering.

“Vanuit het verleden gebruiken bedrijven filters om verstopping te voorkomen en om de UV-ontsmetter beter te laten werken. Je ziet de belangstelling toenemen, maar er staan nog veel vragen open”, zegt onderzoeker Jim van Ruijven van Wageningen University & Research.

Voorbeelden van zulke vragen: welke problemen moet je precies oplossen met filtratie? Op welke plek in het systeem kun je dat het beste doen? Hoe ver moet je filtreren – welke deeltjesgrootte? Welke bestaande en nieuwe technieken passen het beste bij welk probleem?

Verschillende technieken
“Als startpunt gaan we de waterkwaliteit bij twintig tuinbouwbedrijven meten. Naast de gebruikelijke pH, EC en nutriënten kijken we naar: deeltjesgrootteverdeling, total suspended solids (het totaalgewicht van alle deeltjes), UV-transmissie, redoxwaarde en totaal zuurstofgebruik”, vertelt hij. Die bedrijven zijn zorgvuldig uitgezocht om een zo groot mogelijke diversiteit te krijgen in teelt, watersysteem en substraat/grond. De volgende stap is ontwerpen, bouwen en testen van een pilotsysteem, gevolgd door de derde stap: filtratie met verschillende technieken op praktijkbedrijven.

Installatiebedrijven
Naast al gangbare technieken als zand-, band- en doekfilters en zeefbochten worden indien van toegevoegde waarde nieuwe technieken als trilzeef, fuzzy filter en fibre filtration getest. WUR en KWR zijn de uitvoerende partij. Vanuit het bedrijfsleven zijn betrokken: Priva, Fiber Filtration, ECOfilter, Moor Filtertechniek en UVAR Holland. Van Ruijven zou ook graag de installatiebedrijven bij het project betrekken, om zo de hele keten op dit terrein compleet te hebben. Zij kunnen bij belangstelling nog aansluiten.

Het deelproject ‘De invloed van filtratie’ is werkpakket 2 van het project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II’. Doel van alle deelprojecten is om zoveel mogelijk drainwater te hergebruiken. Het project wordt uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof en wordt mede gefinancierd door SPG en topsector Tuinbouw.

Meer nieuws