Invloed van filtratie

Beschrijving

Dit betreft werkpakket 2 van het overkoepelende project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II

Filtratie is een belangrijk instrument om de waterkwaliteit in recirculerende teeltsystemen te beïnvloeden. Door het verwijderen van vaste delen wordt voorkomen dat bijvoorbeeld druppelaars en sproeiers verstoppen. Verder wordt de werking van andere waterbehandelingsunits verbeterd. In volledig gesloten teeltsystemen moet filtratie zorgen voor een efficiënte verwijdering van in ieder geval onopgeloste delen, maar kan door fijnere nafiltratie te kiezen ook zwevende en opgeloste stof verwijderen, zonder dat het filterspoelwater geloosd hoeft te worden. Filtratie heeft ook een effect op toegevoegde weerbaarheidsverhogende stoffen als plantversterkers en microbiële preparaten; bij dosering op de verkeerde plaats worden alle toegevoegde stoffen weer uit het systeem verwijderd, voordat het zijn werking heeft kunnen doen.

Binnen werkpakket 2 wordt de waterkwaliteit op verschillende punten in teeltsysteem van een groot aantal bedrijven op drie momenten in het jaar gemeten. Hierbij wordt gekeken naar het aantal deeltjes, deeltjesgrootteverdeling, UV-transmissie, redoxwaarde, EC, pH, nutriënten en totaal organisch koolstof (TOC). Op basis van deze metingen wordt een ontwerp gemaakt van een filtratiesysteem, wat op pilotschaal getest en gefinetuned wordt. Vervolgens wordt een stap naar de praktijk gemaakt om een filtratiesysteem te implementeren, de effecten te monitoren en de filtratie te demonstreren. Rond deze demonstraties worden ook bezoekmomenten georganiseerd.

Projectnummer
Startdatum 01-01-19
Einddatum 31-12-21
Afgerond Nee
Uitvoerder KWR en Wageningen University & Research BU Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer