Voorkomen van emissie gewasbeschermingsmiddelen nóg belangrijker door moties Tweede Kamer

Het voorkomen of oplossen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het bedrijf wordt nóg belangrijker nu de Tweede Kamer twee moties heeft aangenomen die daarop aansturen. De moties gaan over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen volgens de Kaderrichtlijn Water en over de inzet van maatregelen voor de waterkwaliteit. Beide werden ingediend door Pieter Grinwis, Kamerlid voor de ChristenUnie.

De eerste motie roept de regering op de toelating en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in overeenstemming te brengen met de normering van de Kaderrichtlijn Water. Dit is nu nog niet altijd het geval. Sommige toegelaten stoffen hebben namelijk nog geen officiële norm van het RIVM. In afwachting van de MTR-norm (Maximaal Toelaatbaar Risico), wordt het toelatingscriterium gehanteerd. Een aantal van deze (vaak nieuwe) stoffen worden al wel normoverschrijdend gevonden in het oppervlaktewater.

Wanneer de MTR-norm is vastgesteld is deze vaak lager dan het toelatingscriterium. Dat kan leiden tot meer normoverschrijdingen. De toelatingshouders/fabrikanten kijken daarom ook kritisch naar de monitoringsdata van de waterschappen. Als stoffen te vaak normoverschrijdend gemeten worden, kan dat leiden tot strengere toepassingseisen of tot terugtrekking van een toelating. Het is daarom belangrijk dat u er als teler voor zorgt dat emissie van gewasbeschermingsmiddelen rond uw bedrijf wordt voorkomen en/of opgelost.

Normoverschrijvingen voorkomen
Met een tweede motie verzoekt Grinwis provincies, gemeenten en waterschappen om de bestaande regelgeving optimaal in te zetten om normoverschrijdingen in het oppervlaktewater te voorkomen.

Meer nieuws