Recirculatie Potorchidee II

Beschrijving

Ontwikkeling van oplossingen voor de knelpunten en kennisvragen omtrent recirculatie bij potorchidee zodat een werkwijze kan worden ontwikkeld voor recirculatie in de teelt van potorchidee waarmee telers de emissie van meststoffen naar het milieu kunnen verlagen met zo min mogelijk nadelige effecten op de groei van het gewas.

Dit project is een vervolg van het project 'Recirculatie Potorchidee'.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat met hergebruik van drainwater de emissie in de teelt vanPhalaenopsis flink verminderd kan worden, zonder nadelige effecten van de vegetatieve en generatieve groei.Daarom wordt recirculatie van drainwater in de teelt van Phalaenopsis geadviseerd. Naast vermindering vanemissie wordt het water- en meststoffenverbruik bij hergebruik drainwater ook lager.Bij hergebruik van drainwater wordt geadviseerd regelmatig de samenstelling van het drainwater en dewatergift te bemonsteren en indien nodig de bijmest schema’s aan te passen om te voorkomen dat gehalten aan voedingselementen in de watergift uit de pas gaan lopen.

Om de hoeveelheid natrium niet onnodig te laten oplopen is het belangrijk uitgangswater te gebruiken met lage natriumgehalten (zoals regenwater of omgekeerde osmose water), gebruik te maken van natriumarme meststoffen en zo min mogelijk chloordioxide mee te geven.

Voor overige resultaten en aanbevelingen kunt u het eindrapport lezen.

Projectnummer 15112
Startdatum 23-12-14
Einddatum 01-08-15
Afgerond Ja
Budget €13.700
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten drainwater

Grenswaarden Waterkwaliteit

Lopend

Doel: Bij recirculatie krijgt giftwater een complexe samenstelling. We willen meer zicht op het effect  van de aanwezige stoffen in combinatie met de…

Lees meer