Reductie emissie gewasbeschermingsmiddelen (Circulaire gietwatervoorziening)

Beschrijving

In het clusterproject “Circulaire gietwatervoorziening in de glastuinbouw” werken bedrijven, LTO Glaskracht en KWR/Topsector Water samen aan meerdere deelonderzoeken. Het deel-onderzoek 'Reductie emissie gewasbeschermingsmiddelen' is gericht op de feiten en facts omtrent de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit standaardwater door Advanced Oxidation Processes en de mogelijke invloed op de kwaliteit van het behandelde water doordat transformatieproducten worden gevormd.

Door studies te richten op zowel aan- als afvoer van water, kan meer focus worden gelegd op het sluiten van de watercyclus. Hierdoor vergroten we de zelfvoorzienendheid en het efficiënt watergebruik van de sector en matchen we (regionale) wateroverschotten en watertekorten.

Resultaten

In dit onderzoek zijn verschillende (geavanceerde) oxidatietechnieken vergeleken op twee typen water; - waterstofperoxide- waterstofperoxide + lage druk UV- waterstofperoxide + middendruk UV- waterstofperoxide + ozon- ozon + lage druk UV- waterstofperoxide + ozon + lage druk UV

Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat, afhankelijk van de waterkwaliteit, geavanceerde oxidatieprocessen gebaseerd op UV geschikt kunnen zijn om gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Indien water veel nutriënten en organische bevat en de UV-transmissie als gevolg lager is, zijn er minder technieken in staat om gemiddeld >95% afbraak te realiseren. Geen van de onderzochte (geavanceerde) oxidatietechnieken resulteerde in een zuiveringsrendement van >95% voor alle onderzochte gewasbeschermingsmiddelen.

Projectnummer 15115-A
Startdatum 23-12-14
Einddatum 01-06-16
Afgerond Ja
Budget €36.300
Document

Meer onderzoeken en projecten

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer