Emissiemanagement

Beschrijving

Doel van dit project is het communiceren over de emissie, de emissienormen en de oplossingsrichtingen door middel van het opstellen van 10 gewasspecifieke flyers. Dit moet bij de bedrijven inzichtelijk maken wat ervoor nodig is om de emissie te beperken en te kunnen voldoen aan de emissienormen van 2012-2015.

Resultaten

In het Platform Duurzame Glastuinbouw hebben overheden en bedrijfsleven afgesproken dat gestreefd wordt naar een nagenoeg emissieloze teelt onder glas voor bedrijfseigen mineralen in 2027. Hiervoor worden in het Activiteitenbesluit voor substraatteelt emissienormen opgenomen.

Binnen de emissieprojecten is de emissie op verschillende bedrijven onderzocht. Deze resultaten zijn gebruikt om samen met de overheid haalbare emissienormen voor de glastuinbouwsector vast te stellen. De resultaten zijn te vinden in de gewasspecifieke flyers. Per gewas worden tevens enkele oplossingsrichtingen aangedragen.

Let op: de flyers zijn juli 2015 bijgewerkt.

Zie ook projecten Emissiemanagement glasgroenten en sierteelt en Emissiebeperking terugdringen in emissie bij glastuinbouwteelten.

Projectnummer 14263-46
Startdatum 01-12-11
Einddatum 29-02-12
Afgerond Ja
Budget €4.859
Uitvoerder LTO Groeiservice
Document

Meer onderzoeken en projecten

AquaConnect

Lopend

Doelstelling Doel van het project voor de Stichting Kennis in Je Kas is mogelijkheden te ontwikkelen om ook in de toekomst voldoende goed gietwater...

Lees meer