Intentieverklaring luidt nieuwe fase in voor COASTAR

Zeventien partijen – van Zeeland tot Groningen – ondertekenden dit najaar een intentieverklaring waarmee COASTAR een nieuwe fase ingaat. Het kennisprogramma, dat een belangrijke bijdrage levert aan een robuuste zoetwatervoorziening in laag-Nederland, ontwikkelt zich naar een netwerk, waarbinnen partijen samen leren, realiseren en opschalen.

De gezamenlijke ambitie van waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven, glastuinbouw, bedrijfsleven en kennisinstituten is duidelijk. Met het ondertekenen van de intentieverklaring hebben deze partijen zich verbonden aan het verder ontwikkelen en toepassen van COASTAR, robuuste zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond.

Zoetwatervoorziening
De ondergrond kan een belangrijke bijdrage leveren aan een robuuste zoetwatervoorziening in laag-Nederland. Onder het motto “zoet op voorraad, zout op afstand” hebben partners van Zuid-Holland tot Groningen de afgelopen jaren concepten en technieken nader uitgewerkt en beproefd. Voorbeelden zijn de winning en gebruik van brak grondwater en ondergrondse opslag van overtollig zoetwater. Hierin is voortgebouwd op decennialange ervaring in de Nederlandse waterleidingduinen en recente, kleine tot middelgrote toepassingen in land- en tuinbouw en in de0 stad.

Onderzoek en praktijktests
Met onderzoek en praktijktests zet COASTAR zich in voor een structurele en strategische toepassing van deze concepten. Klaasjan Raat, onderzoeker en programmamanager bij wateronderzoeksinstituut KWR, was vanaf het prille begin in 2016 bij COASTAR betrokken. Trots kijkt hij terug op wat sindsdien is bereikt: “COASTAR-oplossingen worden inmiddels op vele locaties langs de Nederlandse kust toegepast, in pilots én fullscale. Zij dragen bij aan een robuuste watervoorziening voor drinkwater, tuinbouw en industrie, en waterhergebruik in de stad.”

Weerbaar voor zoetwatertekorten
De voorbeelden van COASTAR bieden perspectief bij het oplossen van (zoet)watervraagstukken. Opschalen is de logische volgende stap, zo benadrukten bestuurders in een panelgesprek. Om dit te versnellen werken de komende drie jaar meer dan 20 partijen samen in het COASTAR-netwerk. Het netwerk verenigt bedrijfsleven, publieke partijen en kennisinstellingen van Zeeland tot Groningen. Ida de Groot-Wallast van kennisinstituut Deltares: “Samen organiseren we kennisdeling tussen de verschillende pilots, regio’s en organisaties. We dragen bij aan agendering en  verankering van kennis en ervaring. Ook geven we richting aan vervolginitiatieven en leveren we een bijdrage aan internationale samenwerking. Zo werken we gericht toe naar het realiseren van onze gezamenlijke ambitie: 2040, Nederland weerbaar voor zoetwatertekorten door de kansen in de ondergrond ten volle te benutten.”

Klik hier voor meer informatie op de website van COASTAR.

Meer nieuws