COASTAR presenteert deelprojecten brakwaterwinning

COASTAR, het project dat zich richt op grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond, is gestart met een kwartaalnieuwsbrief. Daarin wordt de stand van zaken van de deelprojecten kort weergegeven.

Zoetwateropslag in de ondergrond overbrugt het verschil in tijd en ruimte tussen watervraag en wateraanbod. Tegelijkertijd bestrijdt COASTAR de toenemende verzilting door brak grondwater af te vangen en in te zetten voor de productie van zoetwater. Partners in Zuid-Holland ontwikkelen samen oplossingen, van idee naar pilots naar toepassingen. Met zorg en respect voor de bodem en de omgeving.
COASTAR biedt duurzame oplossingen, zodat ook komende generaties kunnen beschikken over voldoende gebiedseigen zoetwater, in Zuid-Holland en elders langs de Nederlandse kust.

Brakwaterwinning
Als nieuwe deelprojecten worden onder andere genoemd:

  • Het afvangen van brakke kwel voor drinkwaterproductie in combinatie met het tegengaan van verzilting van grondwater en oppervlaktewater;
  • Brakwaterwinning grondwater bij de zoetwaterlens in de duinen ten behoeve van extra drinkwaterbron (ontzilt grondwater) en vergroting van de strategische grondwaterreserve.

Onderstaand de eerste editie van de nieuwsbrief.

Meer nieuws