Blog Hans van der Waal: 'Nog drie weken paprikateelt'

Hans van der Waal

De teeltwisseling op 10 november zit er weer aan te komen. In aanloop daar naartoe vinden al voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo heeft een medewerker alle teeltgooteinden schoongemaakt. Het is al de drie keer dit jaar dat dit gebeurt. Mosgroei, wortelresten en algenaanslag zijn weer verwijderd. De teeltgoten zijn nu schoon voor het einde van de teelt.

Over drie weken, aan het einde van de teelt, moeten de schone en vuile drainwatersilo’s leeg zijn. Daarom ben ik nu meer drainwater in de teelt aan het hergebruiken. Normaal wordt 1 EC vers gietwater met drainwater aangevuld. Nu ga ik uit van een 0,5 EC vers water en is de rest drainwater. Hierdoor is het percentage drainwater wat ik meegiet van 40 naar 60 tot 70 procent opgelopen.

In de steenwolmaat zie je de EC-waarde oplopen naar boven de 4 EC, maar dat vind ik geen probleem. De mat teert nog niet in. De EC-waarde van het gietwater is van 2,5 naar 2,0 EC verlaagd. Door de EC-waarde van het gietwater te verlagen, verwacht ik dat de EC-waarde in de mat niet verder oploopt.

Dit artikel verschijnt in de reeks waarin Hans van der Waal vertelt over de teeltwisseling bij hem op het bedrijf. Hierin past hij de kennis toe welke is gedemonstreerd in uit het project Emissieloos Telen.

Meer nieuws