Emissieloos Telen

Beschrijving

Met een consortium van bedrijven en organisaties wordt in het IDC Water bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk een concept voor een emissieloze kas getest en gedemonstreerd. Doel van het onderzoek is te laten zien dat (en hoe) emissieloos telen haalbaar is op verschillende substraten, zonder verlies van productie en kwaliteit. Bij het emissieloos telen wordt gebruik gemaakt van alle kennis die is opgedaan in onderzoek rond het oplossen van knelpunten voor recirculeren.

In januari 2016 is deze nieuwe proef gestart volgend op project Water efficiëntie emissieloze kas. Er wordt paprika emissieloos geteeld op steenwol- en op kokossubstraat. Kokos is, in tegenstelling tot steenwol, niet inert, en vraagt het een andere irrigatie- en bemestingsstrategie en stelt andere eisen aan filtratie en ontsmetting. In samenwerking met LTO Glaskracht Nederland wordt een aanvullend praktijknetwerk opgezet. Cofinanciering, naast de inbreng van de bedrijven, vindt plaats door Interpolis Agro, door het stimuleringsbudget emissiebeperking glastuinbouw (Stowa) en via Stichting Programmafonds Glastuinbouw.

Lees hier meer over het vorige project.

Projectnummer 3002a
Startdatum 01-01-16
Einddatum 31-12-17
Afgerond Nee
Budget €415.000
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten

Virtuele Lysimeter 2.0

Lopend

Doel: Het doel van dit project is het mogelijk houden van teelten in de grond. Emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit de…

Lees meer

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer