Waterbewust in de glastuinbouw - de WaterBewustScan

Gedurende een half jaar heeft Landscape & Environment Management student Rik Jansen bij Glastuinbouw Nederland gewerkt aan het verbeteren van de WaterBewustScan. Een Excel-tool met vragen over het watermanagement op een glastuinbouwbedrijf. In samenwerking met ondernemers, adviesbureaus en overheden is deze scan verbeterd. De scan moet straks op grotere schaal worden uitgevoerd om de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit te verbeteren. Elke ondernemer ontvangt na een scan namelijk een rapport met op het bedrijf aansluitende adviezen.

Eind vorig jaar is door een groep studenten, waaronder Rik, een WaterBewustScan ontwikkeld. Het doel van dit afstudeeronderzoek was om deze scan en de manier waarop deze door ondernemers wordt ontvangen, te testen en te verbeteren. Uiteindelijk moet dit leiden tot het realiseren van minder emissies en het sluiten van waterketens.

Verbetering WaterBewustScan
Na een eerste reeks van acht bedrijfsbezoeken was duidelijk dat de WaterBewustScan nog in kinderschoenen stond. Inhoudelijk moest er veel veranderen om de scan meer aansluiting te geven bij de praktijk. Met behulp van literatuuronderzoek en vele gesprekken is het gelukt om de tool overzichtelijker te maken, het communicatiemateriaal aan te passen, overzicht te creëren en de tool makkelijk en bedrijfsspecifiek te maken. Daarnaast is een flyer opgesteld die ondernemers straks op de hoogte moet stellen van het doel van de scan, wie het af komt nemen en wat er gevraagd kan worden. De tweede reeks van acht bezoeken gaf nog enkele verbeterpunten ten behoeve van de aansluiting op de praktijk. Na de bedrijfsbezoeken zijn ook alle adviezen die automatisch uit de Excel-tool komen rollen herschreven. De adviezen dienen kort en bondig maar ook gebruiksvriendelijk te motiveren om verder te denken bij problemen in het watermanagement. In de expertmeeting werden door experts uit de sector en verschillende (overheids-)partijen adviezen en vragen gedetailleerd beoordeeld.

Oplossingsgerichte tool
Mbo-studenten gaan straks met de nieuwe WaterBewustScan langs bij een groot aantal bedrijven. Voorafgaand aan het bezoek wordt een flyer toegestuurd die toelichting en uitleg geeft. Na het gesprek sturen de studenten het bezochte bedrijf een adviesrapport dat op het bedrijf aansluitende adviezen bevat die bijdrage leveren aan een beter watermanagement. Dit naslagwerk bevat naast een kort advies ook klikbare links waarmee snel een webpagina met meer informatie kan worden geopend. De vragen en adviezen passen zich aan naar de situatie. Mede daarom behoeven de scan en het adviesrapport weinig uitleg. Enkele nieuwe adviesrapporten werden uitgezet, een bezochte ondernemer Fedor van Veen vanTogether2Grow zei: “een prettig document om te lezen en zeker ook als naslagwerk te gebruiken met de links die erin staan.”
De WaterBewustScan is gebouwd als een oplossingsgerichte tool die naast een scanafname en een adviesrapport leveren ook inzichtelijk moet maken waar knelpunten zitten. Zo kan Glastuinbouw Nederland inzetten op het oplossen van deze knelpunten naast het feit dat ondernemers nu zelf ook een op eigen situatie aansluitend adviesrapport achter de hand hebben.

Vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de WaterBewustScan, dan kunt u contact opnemen met Margreet Schoenmakers, Innovatiespecialist & Programmamanager water bij Glastuinbouw Nederland. Of kijk hier voor meer informatie en download de flyer.

Meer nieuws registratie