Ultrasone watermeters winnen terrein

Jan van Staalduinen

In de glastuinbouw zijn drie soorten watermeters in gebruik. Volgens Edwin Rijpsma van Revaho winnen ultrasone meters ondanks de hogere aanschafkosten terrein. “Daar zijn goede redenen voor,” zegt hij, “zoals hun grotere nauwkeurigheid, geringe afmetingen en hun grotere veelzijdigheid ten opzichte van propeller- en paddle wheel meters. Bovendien treedt er geen vervuiling in op.”

Watermeters zijn nuttige hulpmiddelen om grip te houden op de waterstromen binnen bedrijven. Van oudsher zijn hiervoor overwegend mechanische meters in gebruik. Met behulp van een propeller of een schoepenrad (paddle wheel) houden zij het totale waterverbruik (flow) en/of de doorstroomcapaciteit (debiet) bij. Een jaar of acht geleden deden ultrasone watermeters hun intrede binnen de glastuinbouw. Deze meters zijn pakweg twee keer zo duur, maar daar staan meerdere voordelen tegenover, stelt Edwin Rijpsma van toeleverancier Revaho. “De omzet van ultrasone watermeters is nu al hoger dan de totale omzet van mechanische meters en hun marktaandeel stijgt nog ieder jaar”, zegt hij.

Mechanisch versus ultrasoon
Mechanische meters werken op basis van bewegende delen in de waterstroom. Deze staan bloot aan slijtage en vervuiling, wat onderhoud noodzakelijk maakt. Desondanks zal hun nauwkeurigheid na verloop van tijd achteruit gaan. “Ultrasone meters hebben daar geen last van”, aldus Rijpsma. 
Vanwege diezelfde bewegende delen (en hun nauwkeurigheid) vragen mechanische watermeters om een stabiele flow met zo min mogelijk turbulentie. Daarvoor is aan beide zijden een behoorlijke rechte buislengte nodig. Dat kan het inbouwen van dergelijke meters in bestaande systemen bemoeilijken. Ultrasone meters zijn veel compacter en eenvoudiger in te bouwen.

Veelzijdiger
Een vierde argument om voor een ultrasoon instrument te kiezen, is het gegeven dat zij standaard in twee richtingen (bidirectioneel) kunnen meten, terwijl een propellor- of paddle flow meter alleen de heen- of de terugstroom registreert. In uitgebreide watersystemen kan dat één of enkele meters besparen.
Last but not least wijst Rijpsma op de technische veelzijdigheid van ultrasone meters. “Je kunt ze voor verschillende soorten output programmeren”, zegt hij. “Sinds dit jaar zijn er bovendien solid state output modules beschikbaar die het signaal tegelijk kunnen doorgeven aan bijvoorbeeld een doseerpomp en de procescomputer. Daarnaast is er een zogeheten Modbus module waaraan je meerdere meters kunt koppelen. Hiermee is meer informatie real-time beschikbaar te maken. Om gebruikers en installateurs vertrouwd te maken met deze nieuwe technologie, bieden we hen een gratis installatie- en programmeertraining aan.”

Trends
De groeiende populariteit van ultrasone meetapparatuur past in de trend van schaalvergroting, vergroting van kraanvakken en verduurzaming van het waterverbruik. Gesloten telen met hergebruik van drainwater en de verplichte zuivering van restwater, waar uiteraard kosten mee gemoeid zijn, dwingen telers tot het nauwkeurig registreren van interne waterstromen. En naarmate bedrijven en kraanvakken groter worden, kunnen ook kleine verbeteringen tot flinke besparingen leiden.

Vrijstelling
Met waterschappen die in Zuid-Holland actief zijn, heeft Revaho een bijzondere regeling kunnen treffen. Vanwege hun grote nauwkeurigheid en slijtvastheid vallen ultrasone watermeters buiten de ijkverplichting die waterschappen opleggen.

Meer nieuws registratie