Inzicht in waterstromen belangrijk voor verbetering kwaliteit oppervlaktewater

Afgelopen jaren is de kwaliteit van het oppervlakte water in glastuinbouwgebieden verbeterd. Er zijn al grote stappen gezet, maar de komende jaren zullen we ook de lekkages en (on)bewuste emissies met elkaar moeten aanpakken en oplossen. Om lekkages te voorkomen is het belangrijk om de waterstromen op uw bedrijf, ook eventuele huurlocaties, in beeld te hebben.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de watertechnische installaties van glastuinbouwbedrijven minder lekdicht zijn dan in eerste instantie verwacht zou worden. Hierdoor kunnen lozingen naar de bodem en/of het oppervlaktewater ontstaan waar de ondernemer zich niet direct van bewust is. Lekkages aan leidingen onder grond zijn vaak niet zichtbaar. Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen kunnen op die manier ongemerkt langere tijd weglekken. Lekkages en onbewuste emissies kunnen al snel oplopen tot een paar honderd m3 per hectare per jaar. Het is belangrijk om daarom inzicht te hebben in de waterstromen op uw bedrijf om zo te weten of er water weglekt uit het systeem. In de video een aantal aandachtpunten om uw waterstromen, ook na installatie, te controleren op mogelijke lekkages.

Bekijk hier de video (en hier de ondertitelde versie).

Winnovatie Challenge
Heeft u zelf een goed idee om lekkages te voorkomen? Doe dan meer aan de Winnovatie Challenge die loopt tot en met 31 januari 2022.

Meer nieuws registratie