Droogte: microbiologische risico’s van oppervlaktewater en bassinwater

Food Compass

Voor het gebruik van water voor groenten en fruit in verschillende toepassingen (irrigatie, toepassingen gewasbescherming) dient een risico-inventarisatie uitgevoerd te worden om de mogelijke voedselveiligheidsrisico’s in kaart te brengen zoals o.a. is vastgelegd in de GLOBAL G.A.P. criteria.

Na de erg droge zomer van 2018 is er in 2019 tot nu toe in sommige delen van Nederland wederom weinig neerslag gevallen. Vanwege de droogte wordt soms door telers uitgeweken naar alternatieve bronnen (bijvoorbeeld oppervlaktewater i.p.v. bassinwater), waarvoor opnieuw een risico-inventarisatie moet worden uitgevoerd om te bepalen of dit water geschikt is voor het beoogde gebruik.

Lees meer tips en belangrijke informatie in dit document.

Meer nieuws registratie